Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad insats med fokus på branscher med risk för smittspridning av covid-19. 

– Vi fokuserar vår riktade tillsyn på branscher där det sker många mänskliga kontakter, där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och där hemarbete inte är möjligt, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. och fortsätter:

– Det är viktigt att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att minska smittspridningen,

Vid inspektionerna kontrolleras till exempel om arbetsgivarna undersöker personalens arbetsmiljö och bedömer riskerna för att smittas av covid-19 i arbetet.

– Arbetsgivarna gör mycket men behöver bli bättre på att göra lokala riskbedömningar. Det är viktigt att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att undersöka vilka risker som finns i samverkan med skyddsombud och personal, vidta åtgärder och följa upp att de är tillräckliga, säger Erna Zelmin-Ekenhem.