Vid mötet valdes följande personer till funktioner:

Fyra ordinarie ledamöter till Målarettans styrelse på två år:

  • Tina Löfgren
  • Jan Åke Öberg
  • Niklas Sandström
  • Lars Eriksson.

Fyra suppleanter till Målarettans styrelse på ett år:

  • Johan Andreasson. (Ny)
  • Tomas Wagenius. (Ny)
  • Christian Salinas Lazo
  • Lukasz Kowalczyk. 

En Studieorganisatör på två år:

  • Mikael Ahlberg.

Ny Mira-ansvarig:

  • Tina Löfgren

Ordningen på namn är efter det röstetal de nominerade fick.

Avdelningens ordförande Jamal El Mourabit tackade mötesordförande Linda Li Käld för väl genomfört möte.

Ombudsman Kenneth Forsberg till vänster på bilden avtackades efter många år som avdelningens sekreterare.