I höstas skrev Svenskt Näringsliv och PTK samt de båda LO-förbunden IF Metall och Kommunal under överenskommelsen om ändringar i trygghet och omställning.

Övriga LO hade varit med i förhandlingarna, men skrev inte under på resultatet som innebar sämre anställningsskydd men bättre hjälp till omställning.

– Vi fick en helt ny spelplan när regeringen valde att gå vidare med överenskommelsen. Som det är nu riskerar de som står utanför ett huvudavtal att få ett sämre stöd vid omställning från ett jobb till ett annat. Vi behöver därför förhandla fram trygga avtal för alla förbundens medlemmar, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

LO sökte stöd hos förbunden för att att återuppta förhandlingarna. Organisationens representantskap kallades till ett extra möte.

I vår bransch har många företag få anställda och när arbetsgivaren får möjlighet att göra fler undantag kan man bara gissa sig till vilka som ligger risigt till.

Jenny Störvold, Målarna

Målarna representerades av ombuden Jenny Störvold, Martin Svensson och Peter Sjöstrand samt Mikael Johansson som sitter i LO:s styrelse.

– Omställningsdelen är bra och vi förstår syftet med den. Men för oss är främst AGB (avgångsbidragsförsäkring red. anm.) viktig och den kommer se olika ut om man ingår i huvudavtalet eller inte, säger Jenny Störvold.

Förslaget till nytt omställningsstöd omfattar också möjlighet för vuxna med jobb eller mellan två jobb att studera två terminer på högskola med 80 procent lön.

Målarna förstår att det kan vara bra för vissa fackförbund men menar att det inte kommer ha så stor betydelse för deras medlemmar.

Målarna har fortsatt uppfattningen att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning.

Jenny Störvold
Jenny Störvold, målare i Östersund, förtroendevald i avdelning 10 och ledamot i Förbundsstyrelsen.

Jenny Störvold som är målare i Östersund och sitter i Målarnas förbundsstyrelse beskrev för LO:s representantskap hur de kämpar för en mer jämställd bransch, men gång på gång möter motstånd från motparten. 

– Vi har kommit framåt på vissa områden, bland annat har vi förhandlat fram en stärkt anställningstrygghet för våra kvinnliga medlemmar som blir gravida och arbetar som målare. 

Jenny Störvold tror inte att arbetsgivare är godtyckliga av ren illvilja, utan för att de helt enkelt kan vara det. Och det är en av anledningarna till att Målarna har kämpat för att när en målare går hemma i slutet av en graviditet ska hon ha samma anställningsskydd som en som är föräldraledig.

Målarna menar att anställningsskyddet aldrig förhindrat arbetsgivare från att säga upp, men det har förhindrat godtycke. 

Omställningsdelen är bra och vi förstår syftet med den. Men för oss är främst AGB viktig och den kommer se olika ut om man ingår i huvudavtalet eller inte

Jenny Störvold, Målarna

– För vem kan i efterhand avgöra orsaken till att en småbarnsförälder tappar sin plats i turordningen? Var det på grund av kompetens eller just för att hen är småbarnsförälder?

I den överenskommelsen som finns mellan Svenskt Näringsliv och PTK samt de båda LO-förbunden IF Metall och Kommunal får arbetsgivare med upp till 15 anställda undanta 5 anställda från turordningslistan.

– I vår bransch har många företag få anställda och när arbetsgivaren får möjlighet att göra fler undantag kan man bara gissa sig till vilka som ligger risigt till, säger Jenny Störvold.

Svenskt näringslivs vice vd Mattias Dahl kommenterade tidigare  uppgiften att LO vill förhandla omställningsförsäkringen med att LO är välkomna att ansluta sig till den uppgörelse som ligger fast och då ingår hela paketet.

Trots att LO fått mandat att förhandla är det ändå representantskapet som måste godkänna resultatet och varje förbund måste ta enskilda beslut.

* Att en lag är dispositiv innebär att man kan förhandla bort bestämmelser i den.

Fyra viktiga frågor – och svar:

Vad är omställningsavtalet?

  • Det nuvarande omställningsavtalet slöts 2004 och säger i korthet att fast anställda arbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist har rätt till hjälp.
  • Hjälpen består dels av ekonomisk ersättning, dels stöd för att hitta nytt jobb, utbilda sig eller starta företag. Stödet förmedlas av TSL, en stiftelse som LO och Svenskt Näringsliv äger gemensamt. 
  • För att finansiera omställningsstödet betalar arbetsgivarna en årlig avgift på 0,3 procent av lönesumman. 

Varför måste avtalet förhandlas om?

I höstas ställde sig två LO-förbund (IF Metall och Kommunal) bakom las-uppgörelsen med Svenskt Näringsliv, som bland annat innehåller ett mer generöst stöd för dem som sägs upp på grund av arbetsbrist. 

Två LO-förbund ska alltså ha andra, bättre villkor än de som finns i det gamla omställningsavtalet. Det behöver hanteras. Och de ökade kostnaderna måste täckas.

IF Metall och Kommunal kan inte förhandla själva med Svenskt Näringsliv om förändringar som gäller TSL, det måste LO göra.

Men LO har ytterligare ett problem att lösa. 

Las-uppgörelsen innebär inte bara utökat omställningsstöd för anställda vars fack står bakom uppgörelsen. Också anställda i företag som saknar kollektivavtal ska nu få omställningsstöd (det ska ske genom en ny, statlig omställningsorganisation). 

Det här stödet ska omfatta även visstidsanställda och sjuka. På så sätt blir det mer generöst än stödet i det nuvarande omställningsavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv, som ju bara gäller fast anställda. 

LO vill absolut inte att anställda i företag som saknar kollektivavtal ska ha bättre villkor än anställda som omfattas av kollektivavtal. Det vore att göra narr av den svenska modellen.

Vad mer står på spel?

Formellt har LO:s representantskap alltså enbart givit LO mandat att förhandla om ett nytt omställningsavtal. 

Men när förhandlingarna är klara ska LO-förbunden ta ställning till resultatet. Då väcks också frågan om de ska ansluta sig till hela las-uppgörelsen, eller enbart till ett nytt omställningsavtal, bedömer flera av Arbetets källor. 

Kommer alla arbetare att få samma hjälp vid uppsägning?

Svenskt Näringsliv kommer knappast att ge tolv LO-förbund generösare omställningsstöd gratis, medan IF Metall, Kommunal och PTK måste ”betala” genom uppmjukat anställningsskydd. 

  1. Ett alternativ är alltså att de LO-förbund som vill ha lika bra omställningsvillkor som IF Metall och Kommunal ansluter sig till las-uppgörelsen. 
  2. Ett annat är att de betalar genom att avstå löneökningar i kommande avtalsrörelser. 
  3. Ett tredje scenario är att arbetare kommer få olika bra stöd vid uppsägning  beroende på vilket fack de tillhör.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger till Kommunalarbetaren att det vore rimligt att medlemmar i LO-förbund som inte skrivit under las-överenskommelsen ”får rätt till samma omställningsstöd som staten ska erbjuda anställda i företag utan kollektivavtal”.

Listan i slutet av artikeln har tidigare publicerats i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.