Måleriavtalet reglerar löner och villkor för yrkesgruppen målare.

I avtalets paragraf 2 moment a finns bestämmelsen att företag som är anslutna till kollektivavtalet endast får anställa personer som är utlärda målare eller lärlingar enligt utbildningsavtalet för att utföra arbetsuppgifter som omfattas av Måleriavtalet.  

Det här anser Måleriföretagen är konkurrenshämmande och vill att Konkurrensverket utreder och vidtar åtgärder skyndsamt. 

– Det är ju helt orimligt att ett kollektivavtal inte ska kunna reglera utan att vara konkurrenshämmande. Kollektivavtal reglerar vad som gäller och vilka grupper det gäller, annars skulle ju vem som helst kunna anställas, säger Peter Sjöstrand och fortsätter: 

– Det är något som parter reglerar tillsammans och det har vi gjort länge. 

De pratar om att de inte får tag på målare, men va fan de som går ur plugget få ju inte jobb!

Peter Sjöstrand, avtalssekreterare Målarna

Måleriföretagen anser att det Servicearbetaravtal som fanns tidigare till viss del begränsade de konkurrensbegränsande effekterna som det så kallade anställningsförbudet medför.

I höstens avtalsförhandlingar ville Målarna komma överens med Måleriföretagen om att under ordnade former avveckla det avtalet – något som arbetsgivarorganisationen inte gick med på.

Istället löpte servicearbetaravtalet ut och Målarna tecknade inte något nytt. 

Måleriföretagen räknar upp arbetsuppgifter som tidigare anställda under Servicearbetaravtalet kunde utföra och som organisationen vill att andra än utlärda målare eller lärlingar ska kunna göra.

Till exempel tapetnedtagning, målning av träplank, rengöring och färgborttagning.  

– Alla de arbetsuppgifter de pratar om är sånt som målare utför och det är reglerat i Måleriavtalet, säger Peter Sjöstrand. 

”Möjligheten att anställa servicearbetare har även fungerat som en inkörsport till måleriyrke. Servicearbetare som visat anlag för yrket har sedan efter en tid kunnat anställas som lärlingar för att så småningom bli utlärda målare.” skriver Måleriföretagen. 

Alla de arbetsuppgifter de pratar om är sånt som målare utför och det är reglerat i Måleriavtalet.

Peter Sjöstrand, avtalssekreterare Målarna

Enligt Målarnas Peter Sjöstrand har detta inte varit någon märkbar rekryteringsgrund. Istället blir Målarna stärkta i sin uppfattning att Servicearbetaravtalet har använts som buffert och för lönedumpning. 

– De pratar om att de inte får tag på målare, men va fan de som går ur plugget få ju inte jobb! 

När tidningen når Peter Sjöstrand är denna anmälan till Konkurrensverket alldeles färsk och han har inte analyserat den fullt ut så han poängterar att han ger några spontana reaktioner. 

– Vi ska sätta oss med jurister på LO-TCO Rättskydd och titta på det här och vad det innebär. 

Tidningen har sökt företrädare för Måleriföretagen, som avböjt att kommentera.