Mats Björnlund är även initiativtagare till företagets maskinprojekt, som lett fram till märkningen.

Syftet med projektet var att ta ett helhetsgrepp på företagets maskinpark, utbilda personalen och stämma av med tillverkarna.

– Vi har hundratals handhållna maskiner, men har vi egentligen koll på dem vad gäller ergonomi, vibrationer, tillbehör, damm? Vi ville lyfta frågan och lära oss mer.

I mötena med tillverkarna kom vibrationsproblematiken tidig upp. 

Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen i byggsvängen och det handlar ofta om permanenta skador. 

Men det här är inte lösningen; vi måste jaga livet ur maskintillverkarna, de måste skapa bättre maskiner.

Mats Björnlund, arbetsmiljöspecialist på JSB Construction AB

– Trots det är det svårt att ta reda på hur länge man får köra med en maskin innan det blir ohälsosamt, säger Mats Björnlund.

Alla maskiner ska ha information om hur mycket den vibrerar, sitt vibrationstal. Den siffran finns i maskinmanualen och omvandlas sedan till poäng och minuter i en tabell från Arbetsmiljöverket. (Se bild nedan).

Men kunskapen kring detta är ofta dålig och systemet är krångligt. 

– Det funkar inte i verkligheten.

Närbild på en maskin från JSB

Med poäng per minut kan du enklare räkna ut hur länge du får köra med den här slagborren innan du kommer upp i skadliga värden.

En tabell över hur vibrationer orsakar skador på kroppen

100 poäng är maxtiden per dag. Överskrids det måste arbetsgivaren utreda riskerna, erbjuda medicinsk kontroll och sätta in lämpliga åtgärder. Allt över 400 poäng innebär direkt fara för bestående skador.

Ett tecknat utropstecken

Fotnot: Vibrationstalen bör tas med nypa salt; Det finns olika åsikter kring tillförlitligheten och grundregeln bör vara att hålla sig på rätt sida med marginal.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Hilti blev först ut att erbjuda en lösning som JSB köpte; Maskinens poäng per minut finns ingraverad väl synlig; Exempelvis tio minuters borrande med en 5-poängs slagborr ger 50 poäng.

Och sedan är det två poänggränser som är viktiga att kunna; 100 uppnådda poäng (insatsvärdet) innebar fara om det sker för ofta; Arbetsgivaren har då skyldighet att utreda risker och sätta in åtgärder (ex. arbetsrotering).

Vid 400 poäng (gränsvärdet) är det direkt skadligt och stopp för dagen, enligt AMV:s tabell. 

– Vi byter ut vår maskinpark efterhand. Men det här är inte lösningen; vi måste jaga livet ur maskintillverkarna, de måste skapa bättre maskiner. Det måste göras mycket mer än vad som görs i dag, folk får skador när de arbetar.

Vibrationstal och gränsvärden

 
Vibrationer riskerar att över tid skada nerver, kärl, muskler och leder. Symptomen visar sig som vita fingrar, domningar och olustiga stickningar.

Nästa steg är känselbortfall, värk och allt större besvär vid kyla. I förlängningen kan det leda till kroniska problem så att man inte kan jobba med försämrad livskvalitet och begränsningar.

Vibrationstalet mäts i m/s², enkelt översatt föremålets hastighetsförändring eller acceleration. Talet står i maskinens manual. 

För målare är olika slipmaskiner, giraffer och borrmaskiner/ vispar de största källorna till skador. 

En snabb jämförelse på nätet visar att de flesta stora proffsmärkena på sina nyaste maskiner ligger på 2,5 m/s² vilket innebär ok för en 8 timmars arbetsdag, 100 poäng (se tabell).

Observera att det är gränsvärdet för en arbetsdag men ingen nivå du ska jobba på dag efter dag. 

Samma märken har också några år äldre modeller på sina hemsidor och då sticker ofta vibrationstalen i väg till 3,0 eller ännu högre.

Redan 3,2 (ex. Mirka Miro 955) innebär bara 4,5 timmars arbete för att nå 100-poängsgränsen.

En titt på lågprisvaruhusen för byggmaterial visar att maskinerna börjar på 3,0 och uppåt.
 
Observera att vibrationstalen bör tas med nypa salt; Det finns olika åsikter kring tillförlitligheten och grundregeln bör vara att hålla sig på rätt sida med marginal.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock