Vi målare har många fördelar av vårt yrkesval som vi en gång i tiden har gjort, allt från friheten vi har i våra dagliga arbete till att vi skapar någonting som folk kan se och röra. 

Det är med tungt hjärta jag inser att för första gången så är en av friheterna på riktigt hotad, och det är vårt huvudlönesystem ackordet.

Friheten vi haft att kunna bestämma vår egen lön kan snart vara ett minne blott. 

Många av oss vet att dom senaste 20 åren i stort sett i alla avtalsförhandlingar så har Måleriföretagen attackerat ackordet. Dom vill skrota det så att dom kan ta bort lönefriheten från oss och själva kunna bestämma vilken lön vi målare ska ha.

För första gången under dessa 20 år så har Måleriföretagen fått vind i ryggen – och detta på grund av att vi målare har slutat mäta jobben vi utför.

Anonym målare i avd 8

Detta gör dom inte för att vi målare ska få bättre lön. Anledningen är att Måleriföretagen vill ha makten över lönerna – en makt som dom inte haft sedan införandet av den gemensamma prislistan på 50-talet, som gett oss målare möjligheten att själva bestämma lönen. 

Men för första gången under dessa 20 år så har Måleriföretagen fått vind i ryggen – och detta på grund av att vi målare har slutat mäta jobben vi utför.

Jag hör hur det tisslas och tasslas om att fortsätter nedgången när det kommer till mätning så kommer måleriföretagen få sin vilja igenom och ackordet går i graven.

Detta är någonting som inte får ske, och som vi målare måste ta gemensam strid för. 

Detta är en strid som vi måste våga ta, för det finns endast en anledning till att Måleriföretagen vill ha bort ackordet och det är för att kunna hålla nere lönerna så att dom kan tjäna mer pengar åt sig själva.

Men inte bara därför ska vi ta striden, utan nu attackerar dom vår frihet – och vad är det som säger att det slutar vid ackordet?

Måleriföretagen vill ha makten över lönerna – en makt som dom inte haft sedan införandet av den gemensamma prislistan på 50-talet.

Anonym målare i avd 8

En sak ska vi ha klart för oss: Företagen gör inte så här stora ändringar för att dom tycker det är bra för oss. Dom gör det för egen vinning skull – fast det kanske dom aldrig skulle säga högt.

Sen finns det företag som vill och uppmuntrar sina målare att mäta jobben och dessa företag ska ha en stor eloge. För i slutändan så tjänar både vi målare och företagen på att jobben mäts – tro inget annat.

Men nu handlar det om att vissa vill ha hela kakan utan att dela med sig. 

Vi har denna avtalstid på oss att vända den negativa trenden och ta bort vinden som Måleriföretagen har i ryggen.

Jag ber er: Alla som jobbar med ackord – prata med era kollegor som går på uppgjort lön om att börja mäta. Ni som funderar på att prova ackord –våga ta steget. Och ni som har uppgjort – börja mät.

Vi alla målare kommer tjäna på det.