Samtidigt minskade också antalet olyckor till och från jobbet med 30 procent, förmodligen som följd av det ökade hemarbetet.

Färre målare råkade ut för arbetsskador under förra året 183 jämfört med 199 året innan. Men inom arbetssjukdomar kopplade till organisatoriska och sociala faktorer anmäldes ett fall, att jämföra med inget 2019.

Bland lackerarna ökade antalet arbetsskador från 24 till 26 fall 2020. 20 personer jämfört med tidigare 14 råkade ut för fallolyckor eller olyckor under rörelse med belastning.

Även ergonomiska belastningsskador ökade något medan sjukdomar relaterat till kemiska faktorer minskade något.

Vi förstår att det kan uppfattas som positivt att statistiken visar att dödsolyckorna är färre jämfört med tidigare år. Men varje arbetsrelaterat dödsfall är en oacceptabel tragedi.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket

Nästan 19 500 arbetssjukdomar anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2020. Det är en ökning på 84 procent jämfört med 2019, då cirka 10 600 sjukdomar anmäldes.

Att ökningen är betydligt större bland kvinnor beror till stor del på vård, omsorg och sociala tjänster har en stor andel kvinnliga arbetstagare.

24 personer dog till följd av olyckor i arbetet under förra året. Det är en minskning mot året innan då 36 arbetsolyckor med dödlig utgång anmäldes.

Det är den lägsta siffran hittills i myndighetens statistik, som sträcker sig tillbaka till 1955.

Men även om de anmälda dödsolyckorna är färre är det alldeles för tidigt att dra några positiva slutsatser av detta säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem:

– Vi förstår att det kan uppfattas som positivt att statistiken visar att dödsolyckorna är färre jämfört med tidigare år. Men varje arbetsrelaterat dödsfall är en oacceptabel tragedi som kan undvikas med hjälp av ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Arbetsskador målare och lackerare:

(Siffror från 2019 inom parentes)

Målare:
Arbetsolyckor: 142 (152)
Arbetssjukdomar: 41 (47)
Totalt: 183 (199)

Lackerare:
Arbetsolyckor: 20 (14)
Arbetssjukdomar: 6 (10)
Totalt: 26 (24)

Så funkar försäkringarna

 • Arbetsskadeförsäkringen reglerar vilka som ska få ersättning från samhället om de blir sjuka eller skadade på jobbet.

  Till exempel livränta som ska kompensera lägre inkomster på grund av arbetsskadan. Försäkringskassan avgör om olyckan eller sjukdomen ska godkännas som arbetsskada. Försäkringskassan betalar eventuell ersättning.

  På arbetsplatser med kollektivavtal finns det också kompletterande arbetsskadeförsäkringar.
 • Trygghetsförsäkringen, TFA, om sjukdomen har godkänts som arbetsskada.

  TFA kan ge ersättning för inkomstbortfall, vårdkostnader, sveda och värk, ärr, tandskador, bestående besvär eller om anställda får långvariga skador av en smitta, till exempel skador på lungorna som kan vara fallet med covid-19.

  Försäkringen gäller bara om smitta eller skador består efter 180 dagar.
 • Avtalsgruppförsäkringen, AGS, ger extra pengar när du är sjuk i mer än två veckor, oavsett sjukdom. Ersättningen går utöver Försäkringskassans.

TFA och AGS finns på arbetsplatser där Målarna har kollektivavtal.