Kommunerna bestämmer hur de nya samhällena ska se ut och LKAB betalar de kostnader som uppstår. Nya byggnader och infrastruktur men också kompensation till de människor som berörs.

Gruvorten Kiruna grundades 1900 av Hjalmar Lundbohm som också var LKAB:s förste disponent. Staden byggdes i närheten av berget Kiirunavaara där järnmalmsbrytningen var igång.

Sedan dess har gruva och samhälle utvecklats sida vid sida. Nu flyttas en tredjedel av samhället varav hela centrumkärnan är en del. 

Måleriet utförs dels av lokala målerifirmor men också firmor från kusten och Stockholm. Det omfattande och långa arbetet med att bygga upp ett nytt samhälle har gjort det svårt att få tag på målare. Trots att löneläget är högt.

För Sanfridssons måleri blev lösningen att ta hjälp av en underentreprenör med målare från Rumänien.

Vi besökte Norrbotten för att träffa några av de målare som deltar i denna enorma och historiska samhällsomvandling.