Mikael Johansson beklagar det som nu sker och poängterar att Målarna hela tiden motsatt sig den försämring av anställningsskyddet som nu blir verklighet.

– Det kommer slå hårt på många branscher. Hur ska en småbarnsförälder veta om det berodde på vabben eller att arbetsgivaren valde någon med bättre kompetens när arbetsgivaren inte behöver förklara.

– I samma ögonblick det blir lag drabbas vi av förändringarna. Vi kommer motarbeta alla försökt till godtycklighet på våra arbetsplatser.

I sak har han svårt att hitta något som är dåligt med bättre omställningsförmåga, men sättet man gör det anser han är mer gynnsamt för tjänstemän och akademiker – som redan har studiebakgrund och som lättare kan växla jobb genom att läsa några terminer på högskola eller universitet.

I samma ögonblick det blir lag drabbas vi av förändringarna. Vi kommer motarbeta alla försökt till godtycklighet på våra arbetsplatser.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

– Vår grupp har bättre hjälp av en aktiv arbetsmarknadspolitik med arbetsmarknadsutbildningar. Det är så vi snabbt kan få människor i jobb, säger Mikael Johansson.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är tudelad till de reformer som har presenterats.

– Vi är överlag positiva till de förändringar som föreslås på omställningsområdet. Det nya studiestödet är också otroligt mycket mer generöst än nuvarande regler. Med de här studiestödsnivåerna kommer betydligt fler arbetare att kunna utveckla sig inom sitt yrke, eller gå vidare och utbilda sig inom ett helt annat yrke, säger hon till tidningen Arbetet.

Men hon pekar också på en rad problem inom det arbetsrättsliga området.

– Det är ingen hemlighet att vi från LO:s sida inte står bakom de förändringar som görs av begreppet saklig grund för uppsägningar. Ett annat problem är att arbetstagarnas rätt att ha kvar sin anställning vid tvister med arbetsgivare försvinner, vilket innebär att i stället för full lön är den anställde hänvisad till ersättning från a-kassan. Och inte minst står vi inte bakom de avsteg som görs från turordningsreglerna, säger Susanna Gideonsson.

Förhandlingarna är igång. Vi måste hitta en lösning som funkar för alla 14 förbund gällande omställningen.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Den förändrade arbetsrätten bygger på den överenskommelsen om ändringar i trygghet och omställning som Svenskt Näringsliv och PTK samt de båda LO-förbunden IF Metall och Kommunal undertecknat.

Drygt en vecka innan regeringen presenterade förslaget till lagändring beslutade resterande LO-förbund att begära förhandling med Svenskt näringsliv om den del som handlar om omställningsförsäkringar, TSL.

– Som det är nu riskerar de som står utanför ett huvudavtal att få ett sämre stöd vid omställning från ett jobb till ett annat. Vi behöver därför förhandla fram trygga avtal för alla förbundens medlemmar, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson då.

– Förhandlingarna är igång. Vi måste hitta en lösning som funkar för alla 14 förbund gällande omställningen. Svenskt näringsliv och PTK borde vilja ha ett strakt huvudavtal och det får de inte om 12 LO-förbund står utanför, säger Mikael Johansson.

Delar av artikeln har tidigare publicerats i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.