Bakgrunden till konflikten är förhandlingarna som LO kallade Svenskt näringsliv till för att hitta en lösning om omställningsförsäkringar för de fackförbund som inte vill ansluta sig till arbetsmarknadens nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd.

Enligt Pappers, Livs och GS har PTK trängs sig in i förhandlingarna, trots att LO motsatt sig detta.

PTK är en samverkansorganisation för privatanställda tjänstemän. Där finns Unionen och Sveriges Ingenjörer, som ingår i Facken inom industrin tillsammans med LO-facken.  

PTK har under förhandlingarna inte agerat på det sätt som är rimligt att förvänta sig av en facklig huvudorganisation

Pontus Georgsson, ordförande Pappers

”Detta har försvårat förhandlingarna och Pappers anser i likhet med Livs att PTK under förhandlingarna inte agerat på det sätt som är rimligt att förvänta sig av en facklig huvudorganisation”, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson i ett uttalande.

Påverkar samarbetet i industrifacken

Svenskt Näringsliv har i förhandlingarna ställt som villkor att LO ska ansluta sig till det nya huvudavtalet, och PTK har framfört krav på att då ska förbund som inte ansluter sig inte omfattas av omställningsavtalet.

”Det är ett mycket märkligt beteende från tjänstemännen att på det här sättet aktivt blockera våra förhandlingar och det påverkar givetvis samarbetet i Facken inom industrin” skriver Livs ordförande  Eva Guovelin.

GS sätter press

På Svenskt Näringslivs initiativ har förhandlingarna ajournerats till 8 september.

GS skriver i ett pressmeddelande att det förväntar sig att samtliga parter arbetar konstruktivt för att få till en tillfredställande lösning så att deras medlemmar kan förvänta sig ett fortsatt tryggt arbetsliv.

– Om PTK och Svenskt Näringsliv inte agerar i linje med det ser GS sig tvunget att ompröva förbundets framtida inställning till Facken inom Industrin, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Tiden är knapp

Huvudavtalet slöts mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall som sedan lämnade över till S-MP-regeringen och samarbetspartierna C och L.

Avtalet föreslås att ersätta regeringens las-utredning. Remisstiden går ut 15 september i år, och 30 juni 2022 ska förslagen träda i kraft.

Så tiden för att komma i mål med förhandlingarna angående omställning för facken som står utanför är knapp.