Det är lätt att tänka ”ja, men jag är ju ändå ledig” om man blir sjuk under semestern. Det många inte vet är dock att sjukdagar enligt semesterlagen inte ska räknas som semesterdagar.

Semestern ska nämligen vara en tid för avkoppling, och om du blir sjuk eller lider av en arbetsskada under semestern ska du sjukanmäla dig och ta ut ledigheten vid ett annat tillfälle istället. Detsamma gäller vid vård av barn (VAB).

Om du blir sjuk under semestern

 • Om det är du själv som blir sjuk ska du sjukanmäla dig till din arbetsgivare och få sjuklön precis som vanligt. Då avbryts semester och du har rätt att ta ut semesterdagarna vid ett senare tillfälle.
 • Du behöver inte vara ”helt utslagen” för att få sjukanmäla dig under semestern – om ditt mående är sådant att du skulle ha sjukanmält dig i vanliga fall, så gäller det även här.
 • Om du inte får tag på chefen eller dennes eventuella ersättare (det är ju trots allt semestertider) kan du anmäla sjukdomen i efterhand. Det är dock viktigt att göra det så fort som möjligt (helst första dagen du är tillbaka efter ledigheten) – annars kan det bli svårt att få igenom sjukskrivningen.
 • Detsamma gäller om du är för sjuk för att sjukanmäla dig: Sjukanmäl dig så fort du får möjlighet.
 • Arbetsgivaren får inte neka dig sjuklön om du blir sjuk under semestern, men du kan behöva bevisa att du faktiskt varit sjuk. Därför är det bra att besöka en läkare för att få det dokumenterat.
 • Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du som vanligt ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan – men bara om du befinner dig i Sverige eller ett annat EU/EES-land.
 • Friskanmäl dig igen när du blivit frisk, precis som du skulle ha gjort i vanliga fall.

Om ditt barn blir sjukt under semestern

 • Om ditt barn blir sjukt du kan byta dina semesterdagar mot ersättning för vård av barn (VAB), precis som om det vore en vanlig arbetsdag.
 • Kontakta din arbetsgivare och Försäkringskassan så snart som möjligt för att ändra din semester till VAB, och istället få tillfällig föräldrapenning.
 • Även här har du rätt att ta ut semesterdagarna vid ett senare tillfälle.
 • Är barnet sjukt i mer än sju dagar kräver Försäkringskassan ett intyg från en läkare för att betala ut den tillfälliga föräldrapenningen.
 • Du kan bara byta ut semestern mot tillfällig föräldrapenning om ni befinner er i Sverige eller ett annat EU-land.

Vad står det i semesterlagen?

Ett tecknat paragraftecken
Semesterlag (1977:480), 15 § 

Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar.

I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat.

Källa: lagen.nu

Bild: Pixabay