Sammanlagt 20 miljoner kronor för lite i bara lön. Det har det lettiska företaget betalat 96 anställda i Skåne under 2019 och 2020, enligt Byggnads beräkningar.

Totalt landar fackets krav på företaget betydligt högre, på 34 miljoner kronor. För det är inte bara lönen som har legat för lågt enligt stämningsansökan till Arbetsdomstolen, skriver Arbetet.

Där finns även krav på bland annat ett par miljoner kronor för utebliven övertidsersättning.

Företaget uppges vidare inte ha betalat helglön, arbetstidsförkortning, traktamente eller semesterersättning enligt kollektivavtalet.

Pengar till Byggnads vid vinst

Totalt beräknar facket att bolaget har tjänat drygt 33 miljoner kronor på att inte betala sina anställda enligt kollektivavtalets regler.

Utöver den summan kräver Byggnads ytterligare en knapp miljon i skadestånd för själva avtalsbrotten.

Om facket så småningom vinner tvisten ska hela summan betalas till Byggnads.

De arbetare som uppges ha fått för lite betalt är inte medlemmar i förbundet så kraven ställs inte i deras namn, utan pengarna ska betalas till facket på grund av att man inte följt avtalet.

Jobbat med Peab och Skanska

Företaget uppges ha varit verksamt i Sverige sedan 2012, de senaste åren som underentreprenör till storbolag som Peab och Skanska. Det var bundet av kollektivavtal fram till sista november 2020.

Facket har granskat villkoren för två år, 2019 och 2020. Granskningen har gjorts genom att gå igenom handlingar så som lönespecifikationer och anställningsbevis.

Enligt Byggnads har de anställda haft rätt till åtminstone 183 kronor i timmen i lön, men endast fått 67 kronor. 

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus AB.