En person går med en hink falu rödfärg och en pensel

(Bilden är tagen i ett annat sammanhang)

– Vi har haft lokala förhandlingar som har lett fram till de här vetona, säger Jonny Svensson.

Facket har rätt att under vissa förutsättningar lägga ett veto mot att arbetsgivaren anlitar entreprenören parterna förhandlat om. 

För att facket ska få använda vetorätten enligt 39 § MBL krävs att anlitandet av den utomstående arbetskraften kan antas medföra att lag eller kollektivavtal åsidosätts.

– Facket riskerar skadestånd om vetot inte har saklig grund, så det här är inget man gör utan noga övervägande, säger Jonny Svensson.

Firmans AD-ansökan fick avslag

Målerifirman har tillsammans med arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige, ansökt att Arbetsdomstolen ska upphäva vetot.

Arbetsdomstolen har avslagit ansökan.

– Företaget och arbetsgivarorganisationen hade kallat till förhandling för att begära skadestånd avseende vetot gällande den aktuella arbetsplatsen i AD. Men det drogs tillbaka när domen kom från AD, säger Jonny Svensson.

De fem vetona gäller en målerifirma som förhandlat om att anlita två olika bemanningsföretag.

– Målerifirman har använt ett av de här bemanningsföretagen ända sedan 2017 och vi har haft 15-16 förhandlingar. Att vi kontrollerar det här, över landet, vid anlitande av underentreprenörer och inhyrning är för att vi märker att det fuskas med yrkeskompetens, säger Jonny Svensson.

Oeniga om krav på yrkeskompetens

Enligt kollektivavtalet kan målerifirmor anställa utlärda målare eller lärlingar enligt utbildningsavtalet. Men vad gäller om det anlitar ett bemanningsföretag?

Här går åsikterna isär.

I bemanningsavtalet finns en likabehandlingsprincip, likaså i EU:s bemanningsdirektiv och uthyrningslagen. Principen säger att den uthyrda arbetstagaren ska ha samma arbets- och anställningsvillkor som om hen hade varit anställd direkt av företaget.

Jonny Svensson i en talasrstol

Det handlar inte om vilka de inhyrda är, eller var de kommer ifrån, utan att företaget skall följa kollektivavtalet.

Jonny Svensson, 1:e ombudsman i region 1 (arkivbild)

Kravet på yrkeskompetens som finns i måleriavtalet är ett anställningsvillkor som bemanningsföretaget ska rätta sig efter. Det menar Målareförbundet – medan Måleriföretagen hävdar att kravet på yrkeskompetens inte omfattas av uthyrningslagen eller bemanningsavtalet.

– Vi har hela tiden erbjudit lösningar till företaget. Den som inte har utlärningsbetyg och gesällprov men kan bevisa att den jobbat som målare i fyra år ses som målare vid ett kollektivavtalsbundet företag. Det går också att styrka yrkeskunskaper genom arbetsprov eller validering, säger Jonny Svensson.

Att målare har en betydligt bättre status och lön i Sverige än i exempelvis Syrien, Kosovo, Afghanistan och Spanien är mycket tack vare utbildningsavtal, lärlingssystemet, gesällprov och yrkeskompetens, menar Jonny Svensson.

Kan komma att säga upp bemanningsavtalet

Måleriföretagen i Sverige hävdar att vetot hindrar bolaget att fullgöra uppdrag de tagit på sig, och riskerar att beställaren häver avtal eller ställer krav på skadestånd.

Målareförbundet hänvisar till att det finns andra möjligheter. Förutom att hyra in utlärda målare eller låta de inhyrda visa sin yrkeskompetens så har bolaget möjlighet att göra personalförstärkning med lärlingar eller utlärda målare.

Enligt A-kassan är arbetslösheten för närvarande 7,3 procent. Bolaget kan också anlita en underentreprenör som är bunden av måleriavtalet och som kan påvisa yrkeskompetens för sina anställda målare.

– Det är otroligt viktigt var det här tar vägen. Om vi får avslag så måste vi möjligtvis säga upp bemanningsavtalet. Det handlar inte om var de kommer ifrån utan att man ska följa avtalet. Det handlar inte om vilka de inhyrda är, eller var de kommer ifrån, utan att företaget skall följa kollektivavtalet.