Fackförbundet Forena har under en längre tid uppmärksammat bristerna i den statliga arbetsskadeförsäkringen. Vi har tidigare presenterat rapporten ”Försäkringen som försvann” där vi visar att arbetsskadeförsäkringen eroderar allt snabbare.

Trots att omkring 130 människor skadas på sitt arbete varje dag, ett antal som har ökat stadigt sedan 2009, minskar antalet skadedrabbade som får ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Endast 994 arbetsskadelivräntor beviljades förra året. Motsvarande antal var 7 282 år 2005. Antal beviljade livräntor har alltså minskat med 87 procent.

Vi har noterat och välkomnat att statsrådet uttalat att det behövs en översyn av arbetsskadeförsäkringen.  Några förslag kan genomföras snabbt och kräver enbart ett regeringsbeslut. Andra frågor kan behöva en större översyn. 

Forena hade förmånen att vid ett möte den 6 april med statsrådet Ardalan Shekarabi (S) få överlämna våra förslag till en kommande utredning, men också förslag som kan genomföras redan under detta år.

Bara sedan vårt möte med statsrådet har 16 510 människor drabbats av arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. De har med dagens system väldigt små möjligheter att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Vid mötet överlämnades Forenas förslag om dels ett uppdrag till Försäkringskassan om att införa en fast tidpunkt för prövning av arbetsskador i sjukskrivningsprocessen. Dels ett utkast till lagförslag för att förstärka samordningen mellan arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Förslag som snabbt skulle förbättra arbetsskadeförsäkringen för alla som skadas i arbetslivet och som idag riskerar förlora rätten till ersättning.

Med anledning av frågans vikt önskar vi ställa tre frågor till statsrådet:

  1. Hur ser statusen ut för beredningen av frågan i departementet?
  2. Hur långt har processen gått med den utlovade utredningen?
  3. Har statsrådet för avsikt att lyfta frågan inför den kommande statsbudgeten i Harpsundsförhandlingarna?

Vänliga hälsningar

Anders Johansson, Förbundsordförande Forena

Läs mer om förslaget i Forenas pressrum