Antalet arbetare som dör på grund av för långa arbetsdagar ökade med 30 procent mellan 2000 och 2016, visar ny studie från WHO och ILO.

Samtidigt ökar andelen arbetare som jobbar mer än 55 timmar i veckan. Det här rapporterar Dagens Arena.

WHO konstaterar att långa arbetsdagar är en hälsorisk ansvarig för omkring en tredjedel av alla arbetsrelaterade sjukdomsbördor.

17 procent högre risk att dö i hjärtsjukdom

I studien framgår det att det finns en 35 procent högre risk för stroke och 17 procent högre risk att dö i hjärtsjukdom om man arbetar 55 eller mer timmar i veckan, jämfört med att jobba 35–40 timmar i veckan.

Vidare visar studien att andelen människor som jobbar långa arbetsdagar ökar, och att det i dag är totalt nio procent av den globala befolkningen som jobbar 55 timmar eller mer i veckan.

Något som sätter ännu fler människor i risk för arbetsrelaterade sjukdomar och tidig död, menar WHO.

Vill reglera arbetsdagens längd i kollektivavtal

Studien sträcker sig endast till 2016 och pandemin har därför inte varit med och påverkat resultatet. Men WHO menar att pandemin har lett till en acceleration av en utveckling som kan leda till att ännu fler jobbar längre dagar.

WHO förespråkar kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare där man kommer överens om att reglera hur långa arbetsdagarna ska vara.

De lyfter också förslaget att arbetare kan dela på timmarna mellan varandra för att säkerställa att de inte jobbar mer än 55 timmar i veckan.