I Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet finns en bestämmelse avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare. Den 5 maj 2021 gjorde Måleriföretagen en anmälan till Konkurrensverket.

Måleriföretagen anser att eftersom företagen bara får anställa utlärda målare och lärlingar, så har avtalet konkurrensbegränsande effekter.

”Har anmält sig själva”

Måleriföretagen ville enligt anmälan att Konkurrensverket skulle utreda frågan och utfärda vite på 10 miljoner kronor till de företag som följde kollektivavtalet.

– De menade att kravet på yrkesutbildning för att anställas som målare inte var konkurrensneutralt. Vilket såklart hade fått enorma inverkningar både på lärlingsutbildningen och statusen för måleriyrket, säger Peter Sjöstrand, Målarnas avtalssekreterare.

Fackförbundet har till Konkurrensverket anfört att den aktuella kollektivavtalsbestämmelsen helt klart faller inom det fackliga kärnområdet, och att konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsning inte är tillämpliga.

– De har ju anmält inte bara oss utan även sig själva, vi äger ju kollektivavtalet tillsammans, sade Målarnas avtalssekreterare Peter Sjöstrand i samband med att anmälan hade lämnats till Konkurrensverket

Konkurrensverket avskriver ärendet

Nu har Konkurrensverket fattat beslut om att skriva av ärendet, eftersom verket inte anser att det för närvarande finns skäl att prioritera en fördjupad utredning.

Konkurrensverket tillmötesgår alltså inte Måleriföretagens begäran om ett åläggande vid vite att inte tillämpa kollektivavtalsbestämmelsen.

– Jag tycker beslutet både känns bra och rättvist. Jag hoppas att Måleriföretagen fortsättningsvis förhandlar om förändringar i kollektivavtalet när det är avtalsförhandlingar och inte via myndigheter, säger Peter Sjöstrand.

Målarna kräver en miljon

Med anledning av Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket har förbundet stämt arbetsgivarorganisationen i Arbetsdomstolen för olovlig stridsåtgärd.

Förbundet menar att Måleriföretagens anmälan är gjord mot bättre vetande och i ond tro.

Förbundet har yrkat att Måleriföretagen ska förpliktas betala en miljon kronor i allmänt skadestånd till förbundet för den olovliga stridsåtgärden.

Målareförbundet företräds i Konkurrensverket och Arbetsdomstolen av LO-TCO rättsskydds chefsjurist Mattias Landgren och förbundsjurist Annett Olofsson.