Avtalade minimilöner/timme från 17 maj 2023

Målare:

 • Tidlön: 192,50 kr/tim
 • Ackord: Garantilön 188,50 kr + 3,8 %

Lärling:

 • 0-1700 timmar: 107,55 kr
 • 1700-3400 timmar: 117,15 kr
 • 3401-4250 timmar: 151,75 kr
 • 4251-5100 timmar: 163,25 kr
 • 5101-5950 timmar: 170,90 kr
 • 5951-6800 timmar: 178,60 kr

Materialarbetare:

 • Grupp 1: 32 282 kr/mån (32 630 kr i Stockholm)
 • Grupp 2: 29 003 kr/månad (29 611 kr i Stockholm)

Järnmålare:

 • Tidlön: 192,50 kr/tim
 • Ackord: 188,50 kr + 3,8 % 

Rostskyddsmålare:

 • Yrkesgrupp A: 188,50 kr
 • Yrkesgrupp B: 178,20 kr
 • Yrkesgrupp C: 171,60 kr
 • Yrkesgrupp D: 164,65 kr
 • Yrkesgrupp E: 143,80 kr

För att se listan på lackerares löner, klicka här.

Ackordslön för målare

Snitt ackord 240 kronor i timmen

 • Huvudlönesystemet: För måleriyrket är ackord den löneform som gäller, om inte en annan överenskommelse gjorts. Om målaren vill ha ackordslön så får arbetsgivaren enligt kollektivavtalet inte stoppa det.
 • Garantilön: Den som jobbar på ackord har garantilön, för närvarande 188,50 kronor/timme, som sin säkra inkomst. Sedan när ackordsräkningen är klar kommer förhoppningsvis ett överskott. Ibland stort och ibland mindre.
 • Genomsnittligt ackordslön: Första kvartalet 2023 var den genomsnittliga ackordslönen i landet för utlärd målare 240 kronor.
 • Månadsinkomst: Det ger en månadsinkomst 41 760 kronor för heltidsanställd
 • Högst och lägst ackord: Målarna i avdelning 1 Stockholm tjänade mest medan de lägsta ackordslönerna återfanns i avdelning 2 Södra och avdelning 9 Gävle-Dala.
 • Planerad lönehöjning: Det nya avtalet med dessa löner gäller från 17 maj 2023. Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024 och då blir garantilönen 195 kronor och ackordet höjs med 3 procent.

Snittackord helår 2022:

Avdelning                                        Ackord

 • Avd. 1, Stockholm:                     261,06
 • Avd. 2, Södra:                             228,47
 • Avd. 3, Västra:                            236,99
 • Avd. 4, Målarfyran:                   251,76
 • Avd. 5, Norr/Västerbotten:      257,21
 • Avd. 6, Svealand:                      227,75
 • Avd. 8, Östra:                             238,62
 • Avd. 9, Gävle Dala:                    237,13
 • Avd. 10, Mellannorrland:          201,63

Snittackord i hela riket: 242

Tidlön för målare

Snitt tidlön 204 kronor i timmen

 • Lägsta tidlönen: I det nu aktuella kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 192,50 kronor i timmen.
 • Månadsinkomst: För en heltidsanställd målare innebär det en månadsinkomst på 33 495 kronor.
 • Förhandlas lokalt: På företagen förhandlas dock lönen med hjälp av lokala MB-ombud eller fackets ombudsmän, det innebär att lönerna kan bli högre.
 • Genomsnittlig tidlön: Första kvartalet 2023 var den genomsnittliga tidlönen i landet 204 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 35 496 kronor.
 • Planerad lönehöjning: Det nya avtalet med dessa löner gäller från 17 maj 2023. Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024 och då blir tidlönen 199 kr per timme.
En tecknad våg
Skillnad mellan ackord och tidlön

Målare tjänade 7 249 kronor mer i månaden på ackord än tidlön, beräknat på genomsnittet för helåret 2022.

Bild: Pixabay