För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Ackordslön för målare

Snitt ackord 246 kronor i timmen

 • Huvudlönesystemet: För måleriyrket är ackord den löneform som gäller, om inte en annan överenskommelse gjorts. Om målaren vill ha ackordslön så får arbetsgivaren enligt kollektivavtalet inte stoppa det.
 • Garantilön: Den som jobbar på ackord har garantilön, för närvarande 180,75 kronor/timme, som sin säkra inkomst. Sedan när ackordsräkningen är klar kommer förhoppningsvis ett överskott. Ibland stort och ibland mindre.
 • Genomsnittligt ackordslön: Fjärde kvartalet 2022 var den genomsnittliga ackordslönen i landet för utlärd målare 246 kronor.
 • Månadsinkomst: Det ger en månadsinkomst 42 804 kronor beräknat på en arbetstid med 174 timmar per månad.
 • Högst och lägst ackord: Målarna i avdelning 1 tjänade mest medan de lägsta ackordslönerna återfanns i avdelning 10 Mellannorrland.
 • Planerad lönehöjning: Den 1 maj 2022 skedde sista lönehöjningen i gällande kollektivavtal. 2023 blir det nya avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Snittackord helår 2022:

(Siffrorna inom parentes är snittet från sista kvartalet)

Avdelning                                        Ackord

 • Avd. 1, Stockholm:                     261,06 (270,21)
 • Avd. 2, Södra:                             228,47 (238,22)
 • Avd. 3, Västra:                            236,99(236,62)
 • Avd. 4, Målarfyran:                   251,76 (252,67)
 • Avd. 5, Norr/Västerbotten:      257,21 (257,39)
 • Avd. 6, Svealand:                      227,75 (238,16)
 • Avd. 8, Östra:                             238,62 (242,99)
 • Avd. 9, Gävle Dala:                    237,13 (241,99)
 • Avd. 10, Mellannorrland:          201,63 (199,87)

Snittackord i hela riket: 242 (246,28)

Tidlön för målare

Snitt tidlön 203 kronor i timmen

 • Lägsta tidlönen: I det nu aktuella kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 184,75 kronor i timmen.
 • Månadsinkomst: Beräknat på en månad med 174 arbetstimmar innebär det en månadsinkomst på 32 147 kronor.
 • Förhandlas lokalt: På företagen förhandlas dock lönen med hjälp av lokala MB-ombud eller fackets ombudsmän, det innebär att lönerna kan bli högre.
 • Genomsnittlig tidlön: Det fjärde och sista kvartalet 2022 var den genomsnittliga tidlönen i landet 203 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 35 322 kronor.
 • Planerad lönehöjning: Den 1 maj 2022 skedde sista lönehöjningen i gällande kollektivavtal. 2023 blir det nya avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare.
Skillnad mellan ackord och tidlön
Skillnaden mellan ackordslön och tidlön var 7 482 kronor i månaden, beräknat på genomsnittet för fjärde kvartalet 2022.

Avtalade minimilöner/timme från 1 maj 2022

Målare:

 • Tidlön: 184,75 kr
 • Ackord: Garantilön 180,75 kr + 1,7 %

Lärling:

 • 0-1700 timmar: 103,10 kr
 • 1700-3400 timmar: 112,35 kr
 • 3401-4250 timmar: 145,50 kr
 • 4251-5100 timmar: 156,55 kr
 • 5101-5950 timmar: 163,85 kr
 • 5951-6800 timmar: 171,30 kr

Materialarbetare:

 • Grupp 1: 30 933 kr/mån (31 281 kr i Stockholm)
 • Grupp 2: 27 654 kr/månad (28 262 kr i Stockholm)

Järnmålare:

 • Tidlön:184,75 kr
 • Ackord: 180,75 + 1,7 %  

Rostskyddsmålare:

 • Yrkesgrupp A: 180,75 kr
 • Yrkesgrupp B: 170,45 kr
 • Yrkesgrupp C: 163,85 kr
 • Yrkesgrupp D: 156,90 kr
 • Yrkesgrupp E: 136,05 kr

För att se listan på lackerares löner, klicka här.