För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Ackordslön för målare

Snitt ackord 244 kronor i timmen

 • Huvudlönesystemet: För måleriyrket är ackord den löneform som gäller, om inte en annan överenskommelse gjorts. Om målaren vill ha ackordslön så får arbetsgivaren enligt kollektivavtalet inte stoppa det.
 • Garantilön: Den som jobbar på ackord har garantilön, för närvarande 180,75 kronor/timme, som sin säkra inkomst. Sedan när ackordsräkningen är klar kommer förhoppningsvis ett överskott. Ibland stort och ibland mindre.
 • Genomsnittligt ackordslön: Tredje kvartalet 2022 var den genomsnittliga ackordslönen i landet för utlärd målare 244 kronor.
 • Månadsinkomst: Det ger en månadsinkomst 42 456 kronor beräknat på en arbetstid med 174 timmar per månad.
 • Högst och lägst ackord: Tredje kvartalet 2022 tjänade målarna bäst i avdelning 8 Östra medan de lägsta ackordslönerna återfanns i avdelning 10 Mellannorrland.
 • Planerad lönehöjning: Den 1 maj 2022 skedde sista lönehöjningen i gällande kollektivavtal. 2023 blir det nya avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Snittackord första kvartalet 2022:

(Siffrorna inom parentes är snittet från förra kvartalet)

Avdelning                                        Ackord

 • Avd. 1, Stockholm:                     266,58 (260,24)
 • Avd. 2, Södra:                             234,43 (234,78)
 • Avd. 3, Västra:                            217,45 (246,39)
 • Avd. 4, Målarfyran:                   249,67 (237,45)
 • Avd. 5, Norr/Västerbotten:      264,51 (234,69)
 • Avd. 6, Svealand:                       224,98 (221,16)
 • Avd. 8, Östra:                             267,62 (221,16)
 • Avd. 9, Gävle Dala:                    253,09 (237,49)
 • Avd. 10, Mellannorrland:          207,02 (209,41)

Snittackord i hela riket: 244,44 (239,55)

OBS! Snittet för hela riket avser endast utlärda målare och överskottsräkningar. Statistiken för avdelningarna är hämtad från Målerifakta, och är lägre då den innehåller minusräkningar och lärlingslön.

Tidlön för målare

Snitt tidlön 201 kronor i timmen

 • Lägsta tidlönen: I det nu aktuella kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 184,75 kronor i timmen.
 • Månadsinkomst: Beräknat på en månad med 174 arbetstimmar innebär det en månadsinkomst på 32 147 kronor.
 • Förhandlas lokalt: På företagen förhandlas dock lönen med hjälp av lokala MB-ombud eller fackets ombudsmän, det innebär att lönerna kan bli högre.
 • Genomsnittlig tidlön: Den senaste statistiken visar att andra kvartalet 2022 var den genomsnittliga tidlönen i landet 201 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 34 974kronor.
 • Planerad lönehöjning: Den 1 maj 2022 skedde sista lönehöjningen i gällande kollektivavtal. 2023 blir det nya avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare.
Skillnad mellan ackord och tidlön
Skillnaden mellan ackordslön och tidlön är 7 482 kronor i månaden, beräknat på genomsnittet för tredje kvartalet 2022.

Avtalade minimilöner/timme från 1 maj 2022

Målare:

 • Tidlön: 184,75 kr
 • Ackord: Garantilön 180,75 kr + 1,7 %

Lärling:

 • 0-1700 timmar: 103,10 kr
 • 1700-3400 timmar: 112,35 kr
 • 3401-4250 timmar: 145,50 kr
 • 4251-5100 timmar: 156,55 kr
 • 5101-5950 timmar: 163,85 kr
 • 5951-6800 timmar: 171,30 kr

Materialarbetare:

 • Grupp 1: 30 933 kr/mån (31 281 kr i Stockholm)
 • Grupp 2: 27 654 kr/månad (28 262 kr i Stockholm)

Järnmålare:

 • Tidlön:184,75 kr
 • Ackord: 180,75 + 1,7 %  

Rostskyddsmålare:

 • Yrkesgrupp A: 180,75 kr
 • Yrkesgrupp B: 170,45 kr
 • Yrkesgrupp C: 163,85 kr
 • Yrkesgrupp D: 156,90 kr
 • Yrkesgrupp E: 136,05 kr

För att se listan på lackerares löner, klicka här.