Avtalade minimilöner/timme från 1 maj 2024

Målare

 • Tidlön: 199 kr/tim
 • Ackord: Garantilön 195 kr + 3 %

Lärling

 • 0-1700 timmar: 111,25 kr
 • 1700-3400 timmar: 122,00 kr
 • 3401-4250 timmar: 158,20 kr
 • 4251-5100 timmar: 170,65 kr
 • 5101-5950 timmar: 179,15 kr
 • 5951-6800 timmar: 188,00 kr

Materialarbetare

 • Grupp 1: 33 413 kr/mån (33 761 kr i Stockholm)
 • Grupp 2: 30 134 kr/månad (30 742 kr i Stockholm)

Järnmålare

 • Tidlön: 199 kr/tim
 • Ackord: 195 kr + 3 % 

Rostskyddsmålare

 • Yrkesgrupp A: 195,00 kr
 • Yrkesgrupp B: 184,70 kr
 • Yrkesgrupp C: 178,10 kr
 • Yrkesgrupp D: 171,15 kr
 • Yrkesgrupp E: 150,30 kr

För att se listan på lackerares löner, klicka här.

Snitt ackord 263 kronor i timmen

Ackordslön för målare

 • Huvudlönesystemet: För måleriyrket är ackord den löneform som gäller, om inte en annan överenskommelse gjorts. Om målaren vill ha ackordslön så får arbetsgivaren enligt kollektivavtalet inte stoppa det.
 • Garantilön: Den som jobbar på ackord har garantilön, för närvarande 188,50 kronor/timme, som sin säkra inkomst. Sedan när ackordsräkningen är klar kommer förhoppningsvis ett överskott. Ibland stort och ibland mindre.
 • Genomsnittligt ackordslön: Tredje kvartalet 2023 var den genomsnittliga ackordslönen i landet för utlärd målare 263 kronor.
 • Månadsinkomst: Det ger en månadsinkomst 45 844 kronor kronor för heltidsanställd
 • Högst och lägst ackord: Målarna i avdelning 5 Norr/Västerbotten tjänade mest medan de lägsta ackordslönerna återfanns i avdelning 10 Mellannorrland.
 • Planerad lönehöjning: Det nya avtalet med dessa löner gäller från 17 maj 2023. Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024 och då blir garantilönen 195 kronor och ackordet höjs med 3 procent.

Tidlön för målare

Snitt tidlön 210 kronor i timmen

 • Lägsta tidlönen: I det nu aktuella kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 192,50 kronor i timmen.
 • Månadsinkomst: För en heltidsanställd målare innebär det en månadsinkomst på 33 495 kronor.
 • Förhandlas lokalt: På företagen förhandlas dock lönen med hjälp av lokala MB-ombud eller fackets ombudsmän, det innebär att lönerna kan bli högre.
 • Genomsnittlig tidlön: Tredje kvartalet 2023 var den genomsnittliga tidlönen i landet 210 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 36 540 kronor.
 • Planerad lönehöjning: Det nya avtalet med dessa löner gäller från 17 maj 2023. Nästa lönehöjning sker 1 maj 2024 och då blir tidlönen 199 kr per timme.
En tecknad våg
Skillnad mellan ackord och tidlön

Målare tjänade 9 000 kronor mer i månaden på ackord än tidlön, beräknat på genomsnittet för tredje kvartalet 2023.

Bild: Pixabay

Snittackord tredje kvartalet 2023:

Avdelning                                        Ackord

 • Avd. 1, Stockholm:                     258,94 kr
 • Avd. 2, Södra:                             260,31 kr
 • Avd. 3, Västra:                            277,02 kr
 • Avd. 4, Målarfyran:                   284,48 kr
 • Avd. 5, Norr/Västerbotten:      286,90 kr
 • Avd. 6, Svealand:                      262,05 kr
 • Avd. 8, Östra:                             260,96 kr
 • Avd. 9, Gävle Dala:                    242,01 kr
 • Avd. 10, Mellannorrland:          241,02 kr

Snittackord i hela riket: 263,47 kr