Ackordslön för målare

Snitt ackord 233,51 kronor i timmen

 • Huvudlönesystemet: För måleriyrket är ackord den löneform som gäller, om inte en annan överenskommelse gjorts. Om målaren vill ha ackordslön så får arbetsgivaren enligt kollektivavtalet inte stoppa det.
 • Garantilön: Den som jobbar på ackord har garantilön, för närvarande 176,25 kronor, som sin säkra inkomst. Sedan när ackordsräkningen är klar kommer förhoppningsvis ett överskott. Ibland stort och ibland mindre.
 • Genomsnittligt ackordslön: Andra kvartalet 2021 var den genomsnittliga ackordslönen i landet för utlärd målare 233,51 kronor.
 • Månadsinkomst: Det ger en månadsinkomst på 40 630 kronor beräknat på en arbetstid med 174 timmar per månad.
 • Högst och lägst ackord: Andra kvartalet 2021 tjänade målarna bäst i Hallands-och Jönköpings län, medan de lägsta ackordslönerna återfanns i Stockholm-Gotland, Jämtland och Västernorrland.

Snittackord andra kvartalet 2021:

Avdelning                                    Ackord

 • Avd. 1, Stockholm:                    196,93
 • Avd. 2, Södra:                             224,49
 • Avd. 3, Västra:                            204,20
 • Avd. 4, Målarfyran:                   243,98
 • Avd. 5, Norr/Västerbotten:      226,28
 • Avd. 6, Svealand:                       207,38
 • Avd. 8, Östra:                             211,82
 • Avd. 9, Gävle Dala:                   226,26
 • Avd. 10, Mellannorrland:         196,59

Snittackord i hela riket: 233,51

OBS: Statistiken för avdelningarna är hämtad från Målerifakta, och är mycket lägre då den innehåller minusräkningar och lärlingslön. Snittet för hela riket avser endast utlärda målare och överskottsräkningar.

Tidlön för målare

Snitt tidlön 196,32 kronor i timmen

 • Lägsta tidlönen: I det nu aktuella kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 180,25 kronor i timmen.
 • Månadsinkomst: Beräknat på en månad med 174 arbetstimmar innebär det en månadsinkomst på 31 363 kronor.
 • Förhandlas lokalt: På företagen förhandlas dock lönen med hjälp av lokala MB-ombud eller fackets ombudsmän, det innebär att lönerna kan bli högre.
 • Genomsnittlig tidlön: Den senaste statistiken visar att andra kvartalet 2021 var den genomsnittliga tidlönen i landet 196,32 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 34 160 kronor.
Skillnad mellan ackord och tidlön
Skillnaden mellan ackordslön och tidlön är ungefär 6 500 kronor i månaden, beräknat på genomsnittet för andra kvartalet 2021.