Avtalade minimilöner/timme från 1 maj 2022

Målare:

 • Tidlön: 184,75 kr
 • Ackord: Garantilön 180,75 kr + 1,7 %

Lärling:

 • 0-1700 timmar: 103,10 kr
 • 1700-3400 timmar: 112,35 kr
 • 3401-4250 timmar: 145,50 kr
 • 4251-5100 timmar: 156,55 kr
 • 5101-5950 timmar: 163,85 kr
 • 5951-6800 timmar: 171,30 kr

Materialarbetare:

 • Grupp 1: 30 933 kr/mån (31 281 kr i Stockholm)
 • Grupp 2: 27 654 kr/månad (28 262 kr i Stockholm)

Järnmålare:

 • Tidlön:184,75 kr
 • Ackord: 180,75 + 1,7 %  

Rostskyddsmålare:

 • Yrkesgrupp A: 180,75 kr
 • Yrkesgrupp B: 170,45 kr
 • Yrkesgrupp C: 163,85 kr
 • Yrkesgrupp D: 156,90 kr
 • Yrkesgrupp E: 136,05 kr

För att se listan på lackerares löner, klicka här.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Ackordslön för målare

Snitt ackord 233,95 kronor i timmen

 • Huvudlönesystemet: För måleriyrket är ackord den löneform som gäller, om inte en annan överenskommelse gjorts. Om målaren vill ha ackordslön så får arbetsgivaren enligt kollektivavtalet inte stoppa det.
 • Garantilön: Den som jobbar på ackord har garantilön, för närvarande 180,75 kronor/timme, som sin säkra inkomst. Sedan när ackordsräkningen är klar kommer förhoppningsvis ett överskott. Ibland stort och ibland mindre.
 • Genomsnittligt ackordslön: Första kvartalet 2022 var den genomsnittliga ackordslönen i landet för utlärd målare 233,95 kronor.
 • Månadsinkomst: Det ger en månadsinkomst 40 700 kronor beräknat på en arbetstid med 174 timmar per månad.
 • Högst och lägst ackord: Fjärde kvartalet 2021 tjänade målarna bäst i avdelningarna Östra och Norr/Västerbotten, medan de lägsta ackordslönerna återfanns i Mellannorrland.
 • Planerad lönehöjning: Den 1 maj 2022 skedde sista lönehöjningen i gällande kollektivavtal. 2023 blir det nya avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Snittackord första kvartalet 2022:

(Siffrorna inom parentes är snittet från förra kvartalet)

Avdelning                                        Ackord

 • Avd. 1, Stockholm:                     234,98 (234,20)
 • Avd. 2, Södra:                             203,60 (223,11)
 • Avd. 3, Västra:                            232,40 (219,00)
 • Avd. 4, Målarfyran:                   239,85 (230,10)
 • Avd. 5, Norr/Västerbotten:      224,26 (235,35)
 • Avd. 6, Svealand:                       215,67 (220,53)
 • Avd. 8, Östra:                             234,04 (235,90)
 • Avd. 9, Gävle Dala:                    215,56 (233,87)
 • Avd. 10, Mellannorrland:          184,55 (203,95)

Snittackord i hela riket: 233,95 (240,59)

OBS! Snittet för hela riket avser endast utlärda målare och överskottsräkningar. Statistiken för avdelningarna är hämtad från Målerifakta, och är lägre då den innehåller minusräkningar och lärlingslön.

Tidlön för målare

Snitt tidlön 196,97 kronor i timmen

 • Lägsta tidlönen: I det nu aktuella kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 184,75 kronor i timmen.
 • Månadsinkomst: Beräknat på en månad med 174 arbetstimmar innebär det en månadsinkomst på 32 146 kronor.
 • Förhandlas lokalt: På företagen förhandlas dock lönen med hjälp av lokala MB-ombud eller fackets ombudsmän, det innebär att lönerna kan bli högre.
 • Genomsnittlig tidlön: Den senaste statistiken visar att fjärde kvartalet 2021 var den genomsnittliga tidlönen i landet 196,97 kronor, vilket ger en månadsinkomst på 34 272,78 kronor.
  (Tredje kvartalet låg den genomsnittliga tidlönen på 196,43 kr, och den genomsnittliga månadsinkomsten på 34 179 kronor)
 • Planerad lönehöjning: Den 1 maj 2022 skedde sista lönehöjningen i gällande kollektivavtal. 2023 blir det nya avtalsförhandlingar mellan fack och arbetsgivare.
Skillnad mellan ackord och tidlön
Skillnaden mellan ackordslön och tidlön är ungefär 6435 kronor i månaden, beräknat på genomsnittet för första kvartalet 2022.

(Fjärde kvartalet 2021 låg skillnaden på 7 590 kronor i månaden).