Löneökningar i två perioder

Avtalet för målare följer industrins normerande märke på 5,4 procent på 29 månader. Sista året är uppsägningsbart. Löneökningarna fördelas i två perioder.

Från och med 1 december 2020 får alla målare en ökning med 5,75 kronor per timme på tidlön och garantilön, vilket ger 1 000 kronor i månaden i löneökning på en arbetstid med 174 timmar.

I den andra perioden från 1 maj 2022 får alla målare minst 4,50 kronor mer i timmen, vilket ger 783 kronor mer i månaden.

Rostskyddsmålarnas lägsta lön höjdes extra så den kom i samma nivå som järnmålarna.

Avtalade löneökningar

  • 1 dec 2020-30 april 2022: + 5,75 kronor/timme på tid- och garantilön. 1,9 procent på ackordet.
  • 1 maj 2022-30 april 2023: + 4,50 kronor/timme. 1,7 procent på ackordet.

Höjning av ackord och reseersättning

Ackordet höjs med 1,9 procent 1 december 2020 och 1,7 procent den 1 maj 2022.

Målarna fick också fått igenom en höjning av reseersättningen med 2 kronor. 18:50 är skattebefriade men det som betalas utöver är skattepliktiga.

Arbetsgivarna vill införa månadslön. Så blev det inte i det här avtalet men parterna ska under avtalsperioden i en arbetsgrupp titta på hur månadslön skulle kunna fungera tillsammans med ackordslön.

Pension redan från 22 år

Avtalet innehåller också punkter som förbättrar den framtida pensionen. Pensionsinbetalningarna kommer att betalas in månadsvis och alla som tjänar över 41 750 kronor får en extra avsättning på 30 procent.

I och med att pensionsavsättningen betalas in månadsvis får den som tjänar mer vissa månader möjlighet att ta del av den här turbopensionen dessa månader.

Den avtalade pensionen betalas in från 22 års ålder, till skillnad från den allmänna pensionen som börjar betalas in då man fyllt 25 år. Det är en viktig fråga för de unga målare som kommer ut i arbetslivet redan som 19-åringar och nu får möjlighet att tjäna in till pension under fler år.