Dalarnas skidanläggningar i Sälen och Idre samt de närliggande stugbyarna expanderar kraftigt. Under förra veckan gjorde Gränspolisen och Lokalpolisområde Mora i samverkan med Arbetsmiljöverket en insats under tre dagar.

Insatsen hade också stöd av personal med UAS (Unmanned Aircraft System), vilket är piloter med vad som i folkmun kallas drönare. En del är enklare flygmaskiner, medan det också finns de med mer avancerade kameror.

Bland annat så har de en bra värmekamera som kan användas vid till exempel eftersök av försvunna personer.

Åtta personer frihetsberövades

Myndigheterna kontrollerade 12 olika byggen och ett 50-tal personer. I området Idre Himmelfjäll frihetsberövades åtta personer då de saknade giltigt tillstånd att arbeta i Sverige.

Av dessa personer kommer sju att bli avvisade efter beslut av Polismyndigheten och en kommer att utvisas enligt beslut av Migrationsverket.

Det är regler för hur länge man befunnit sig i Sverige som styr vilken myndighet som fattar beslutet.

Arbetsgivare utreds för brott

– Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att arbetstagaren har rätt att arbeta och vistas i landet. Vi upprättar en anmälan enligt utlänningslagen. Den arbetsgivaren som inte säkerställt detta har begått ett brott och då utreder vi på gränspolisen det, säger Johan Storm, gruppchef för Gränspolisen.

Två poliser på ett bygge

– Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att arbetstagaren har rätt att arbeta och vistas i landet, säger Johan Storm, gruppchef för Gränspolisen.

En person i Arbetsmiljöverkets jacka och hjälm på en byggarbetsplats

– Facken är viktiga för oss för att få information om vad som händer ute på arbetsplatserna, säger arbetsmiljöinspektören Conny Wårheden.

Vid insatsen i Idre handlar det om två-tre arbetsgivare, det är lite oklart kring ägarstrukturen så polisen kan inte i dagsläget säga exakt.

– Om det under utredningen framkommer misstanke om till exempel skattebrott så kontaktar vi Skattemyndigheten, säger Johan Storm som också berättar att de har ett nära samarbete med polisens människohandelsgrupp, men det var inte aktuellt vid just den här insatsen.

Utländska företag med utländsk personal ska anmäla till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Om så är gjort i dessa fall kan inte Conny Wårheden, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, svara på eftersom det är pågående ärenden.

Förbud på grund av fallrisk

Conny Wårheden berättar att vid insatser som myndigheterna gör gemensamt fokuserar Arbetsmiljöverket på allvarliga risker i arbetsmiljön, som fallrisker, ställningar och rasrisk i schakt.

– I Idre utfärdade vi cirka 10 förbud, framför allt gällande fallrisk. Med varje förbud följer villkor som måste uppfyllas innan arbetat får återupptas.

Facken har viktig information

Johan Storm på gränspolisen säger att fackförbunden inte kan vara med på plats vid insatser som myndigheterna gör, bland annat med anledning av förundersökningssekretess, men att polismyndigheten jobbar nära med facken och får in tips som den gladeligen tar del av.

– Facken är viktiga för oss för att få information om vad som händer ute på arbetsplatserna, säger Conny Wårheden.

”Ingen makt över mark vi inte äger”

Idre Himmelfjälls vd Torbjörn Wallin säger i en kommentar till dt.se att bristerna och den illegala arbetskraften inte rör Idre Himmelfjälls egna pågående byggen.

Han har som andrahandsinformation fått veta att det handlar om byggen på några av de 165 tomter som företaget sålt.

– Vi har ingen makt att vidta några åtgärder över mark vi inte äger. Men vi har makten att bestämma till vem eller vilka vi säljer vår mark, säger Torbjörn Wallin till dt.se.

Polisen skriver i ett pressmeddelande: ”Syftet med kontrollerna är att alla företag inom branschen ska ha samma förutsättningar och att inget företag ska kunna fuska sig till fördelar såsom bättre prissättningar med anledning av mycket låga löner till sin personal.”