Motionen om välfärden har lämnats in gemensamt med Elektrikerna, Byggnads och Seko.

Förbunden vill att LO ska arbeta för att:

 • Ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan tryggas
 • Regeringen skrotar överskottsmålet
 • Samhällsekonomin styr mot skuldankaret
 • Staten har en investeringsbudget och en driftsbudget och därmed frigör resurser för välfärden.
 • Staten ökar sin konsumtion för att överbrygga en konjunkturnedgång
 • Staten tidigarelägger investeringar i infrastruktur och upprätthåller byggtakten när konjunkturen viker neråt.

LO styrelse föreslår att kongressen bifaller motionen.

Arbetsmarknadsråd på svenska ambassader

Målarna har också skrivit en motion om behovet av en gemensam global utvecklingsstrategi för att fortsatt kunna bekämpa globaliseringens avarter och prioritera insatserna.

Sedan november 2020 finns en gemensam internationell strategi, så LO styrelsen föreslår att motionen är besvarad.

Däremot bifaller de Målarnas andra att sats om att återinrätta arbetsmarknadsråd på svenska ambassader världen runt, för att förstärka arbetet med Global Deal och den svenska partsmodellen.

Målarnas motioner

Tillsammans med andra förbund är Målarna med på motioner om:

 • Skattereform för jämlikhet
 • Ta tillbaka kontrollen över skolan
 • Förslag om att ta fram ett nytt pensionssystem

Fortsättning på corona-digital kongress

LO kongressen återupptas den 29 november och pågår till den 1 december. Den första delen av kongressen genomfördes digitalt 15 juni 2020. Då valdes en ny ledning och några brådskande frågor bland annat las-förhandlingarna behandlades.

Nu kommer de med rösträtt att samlas i Stockholm medan gäster och åhörare kan följa kongressen på LO:s hemsida.

Målarna representeras av sina valda ombud:

 • Linda-Li Käld
 • Jakob Nilsson
 • Mats Eriksson

Men också av dessa som sitter i representantskapet:

 • Jenny Störvold
 • Martin Svensson
 • Peter Sjöstrand

Mikael Johansson är med som representant i LO styrelsen och Jan-Olof Gustafsson är revisor.