Målarnas Jenny Störvold, som också är s-politiker i Östersund, har till S-kongressen som inleds idag lämnat in en motion om att införa tydliga regler kring märkning och maxtak för mängden nanopartiklar i målarfärg.

Tillsammans med Mona Modin har Jenny Störvold lämnat in motionen genom Östersunds Arbetarekommun. De skriver att det inte är acceptabelt att män och kvinnor ovetandes utsätts för ämnen som långsiktigt kan skada deras hälsa.

S partistyrelse backar motionen

Partistyrelsen har föreslagit kongressen att bifalla motionen.

– Framför allt har vi sagt att vi vill att produkter ska ha tydlig märkning att de innehåller nanopartiklar oavsett mängd. Gärna på burken men också i säkerhetsdatablad, säger Jenny Störvold.

– Man har ingen aning vilka färger som innehåller nanopartiklar, för det behöver inte stå. Man vet inte ens vad det är man står och jobbar med. Det märks ju inte imorgon om man blivit påverkad, det kommer sen.

Många målare tror att färgen är ofarlig

Jenny Störvold vittnar om att många målare tror färgen är ofarlig nu när den är vattenbaserad. Fler och fler har förstått att konserveringsmedel och kvartsdamm inte är så bra, men det är sällan någon reflekterar över nanopartiklar.

–  Vi har inte skrivit i motionen vad vi tycker maxgränsen ska vara, det måste nån utredning titta på den forskning som finns. Det pågår inte ens forskning i Sverige på området. När vi skrev motionen kollade vi på den forskning som görs i Danmark, säger Jenny Störvold.

Jag hoppas verkligen ingen är så taskig att de går upp och säger att den inte ska gå igenom

Jenny Strövold, målare och S-politiker

Eftersom partistyrelsen ställt sig bakom motionen borde den ha goda chanser att gå igenom.

– Jag hoppas verkligen ingen är så taskig att de går upp och säger att den inte ska gå igenom, säger Jenny Störvold om frågan som är viktig för målarnas arbetsmiljö.

Säkerhetsdatablad ger inte besked

Nanopartiklar innebär stor risk för långsiktiga skador på lungor och andra inre organ.

– Vi måste utgå från att alla färger idag består av nanomaterial i någon form, sade professor Ulla Vogel på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljö i Köpenhamn, tidigare i en artikel i Målarnas facktidning.

Säkerhetsdatabladen ger inte alltid tillförlitliga besked. De innehåller ibland felaktiga uppgifter om partiklarnas storlek. Och ibland saknas det information överhuvudtaget.

Finns inget gränsvärde

I Sverige finns inget gränsvärde för nanopartiklar. I Danmark finns ett gränsvärde på 10 mg/m3 som gäller för titaniumdioxid i alla storlekar.

Men det är för mycket när det gäller titaniumdioxid som innehåller nanopartiklar, enligt Ulla Vogel.

I USA har National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, förordat att det inte ska vara mer än 0,3 mg/m3.

Kan ge cancer, KOL och astma

När tidningen frågade Caparol DAW Nordic en av färgleverantörerna varför det inte står något om nanopartiklar i säkerhetsdatabladet framkommer hur viktigt det är med lagstiftning och krav:

– Vi följer CLP förordningen och miljölagstiftningen när det gäller innehåll. Det finns inga krav att ange nanopartiklar, sade Per Törnqvist, marknadschef.

Med nanomaterial får produkterna bättre egenskaper. De blir lättare, starkare och smutsavvisande. Men genom att partiklarna är så små, innebär det risker när de frigörs i luften med damm.

Forskning visar att en del nanopartiklar lätt fastnar i lungblåsorna. Om man får nanopartiklar i lungorna ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, KOL och astma. Men partiklarna kan också sprida sig och skada andra organ.

Skydda dig med friskluftsmask

Nanopartiklar finns exempelvis i titandioxid, det vita färgpigmentet, och i färg med hög glansighet.

Kolnanorör som bland annat används för att framställa lätta och starka kompositmaterial i stötfångare till bilar är särskilt farliga, sade forskaren Ulla Fogel när hon intervjuades i Målarnas facktidning.

För att skydda sig ska målare använda friskluftsmask vid sprutmålning och slipning. När det förekommer damm ska man alltid ha ett andningsskydd med P3 filter.

Eftersom nanopartiklar är så små håller de sig svävande väldigt länge och sprids lätt.