Jämfört med samma period förra året har snittackordet för hela riket ökat med 9,35 kronor per timme till 237,76 kronor. Den lönen avser utlärda målare och överskottsräkningar.

Statistik för ackordslöner fördelat på de olika avdelningarna finns inte för enbart utlärda målare, utan omfattar också lärlingar och minusräkningar. Det innebär att de lokala siffrorna ligger lägre.

Men det går ändå att se nivåer på hur lönerna skiljer sig över landet.

I det nu aktuella kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 180,25 kronor i timmen. Snittet för tidlönen tredje kvartalet 2021 är 196,43 kronor.

En tecknad karta med informationen från artikeltexten
Under tredje kvartalet i år är det i Norr- och Västerbotten vi hittar de högsta ackordslönerna. Lägst ackord visar statistiken från Mellannorrland även denna gång, medan Stockholmsområdet har höjt ackordslönen jämfört med tidigare i år.