Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar är en förmån som fack och arbetsgivare kommit överens om. Alla som är anställda av en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas av försäkringen. För att få ersättning måste du själv göra en anmälan.

De här försäkringarna har du som arbetar på ett företag med kollektivavtal:

 • Avgångsbidrag AGB: Ersättning betalas ut i form av ett engångsbelopp då en tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod. 
 • Sjukförsäkringen AGS: AGS är en försäkring som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. Dagersättningen ligger på drygt 12 procent av utbetald sjukpenning. 
 • Föräldrapenningtillägg FPT: Försäkringen ger dig ca 10 procent extra utöver det du får från Försäkringskassan när du är föräldraledig. Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och gäller för dagar du tagit ut föräldrapenning efter det datumet. 
 • Arbetsskadeförsäkring TFA: Ger ersättning under akut sjukdomstid, vid bestående men och under rehabilitering. Försäkringen gäller vid arbetsskada, inklusive arbetssjukdom. Försäkringen kan ge ersättning vid inkomstförlust, extra kostnader som läkarbesök och fysiskt och psykiskt lidande.
 • Livförsäkring TGL: Försäkring vid dödsfall så länge den försäkrade är anställd. Ett grundbelopp betalas till barn eller make, maka, sambo eller registrerad partner. Förmånstagare kan ändras genom skriftlig anmälan till Afa. Begravningshjälp på motsvarande 0,5 prisbasbelopp går direkt till dödsboet. Barnbelopp kan betalas till barn som är under 21 år.
 • Pension PBF: Premiebefrielseförsäkring. När du arbetar betalar arbetsgivaren in pensionspremien till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning. Under den perioden kan du i stället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.

För mer information och fullständiga villkor besök www.afaforsakring.se eller kontakta försäkringsinformatören i din avdelning.

Medlemsförsäkringar hos Folksam

Detta ingår i ditt medlemskap:

 • Hemförsäkring en kollektiv basförsäkring ingår, du kan köpa tillägg och uppgradera efter behov.
 • Medlemsolycksfall – fritid
 • Grupplivförsäkring ger begravningshjälp
 • Barngrupplivsförsäkring begravningshjälp för hemmaboende barn upp till 18 år.
 • Kompletterings TGL för dig som inte omfattas av kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring.

Dessa ansluts du till om du inte tackar nej:

 • Medlemsolycksfall för äkta hälft
 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring för dig och/eller din äkta hälft. Den ger ersättning vid arbetsoförmåga, vissa diagnoser och dödsfall. Denna kan tecknas utan hälsodeklaration men särskilda villkor kan gälla under viss tid. Se Folksam för fullständiga villkor.

Dessa får du hem erbjudande om och kan tacka nej. Missar du att tacka nej kan du be att få försäkringen borttagen i efterhand.

Försäkringar du kan uppgradera med:

 • Medlemsolycksfall för sambo
 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring för sambo
 • Barnförsäkringen medlemsbarn samma skydd som individuella barnförsäkringar men billigare. Kan tecknas utan hälsoprövning.
 • Seniorförsäkringar

För fullständiga villkor besök www.folksam.se/malareforbundet eller ring 0771-950 950.
Försäkringsinformatören på din avdelning kan också hjälpa dig.