Under hösten har LO förhandlat med arbetsgivarna om omställningsförsäkringen som bland annat reglerar vilket stöd anställda får vid uppsägning. 

De förbund som inte ingick i huvudavtalet om anställningsskyddet omfattades nämligen inte heller av den förbättrade omställningsförsäkringen. 

Resultatet av förhandlingarna är att medlemmarna i samtliga LO förbund får samma stöd som det statliga stöd som ges till anställda på företag utan kollektivavtal.

De förbund som sedan antar lasavtalet på sitt avtalsområde får ett mer generöst stöd. 

Repskapet bestämmer 

LO-styrelsens beslut är att rekommendera representantskapet att säga ja till att LO som organisation blir en part i det nya huvudavtalet mellan Svenskt näringsliv och tjänstemannafacken i PTK. 

Byggnads, Seko, Fastighets och Transport sa nej till beslutet på LO styrelsen medan majoriteten sa ja.  

Det slutgiltiga beslutet tas av LO:s representantskap den 17 november. Där har alla förbund rösträtt i proportion till antalet medlemmar. 

– I min roll som kongressvald ledamot av LO styrelsen är det min skyldighet att se till alla LO förbunds bästa. Det finns en majoritet som vill att LO ansluter sig till huvudavtalet för att förbundens medlemmar exempelvis ska få bättre omställningsskydd, då tycker jag det är rimligt att det bli styrelsens förslag. Så dessa kan ansluta sig i ett avtal där LO är part. Det innebär inte att Målarna eller repskapet är bundet. 

Målarna har inte ändrat uppfattning 

Beslutet handlar om LO ska ingå som part. Sedan är det upp till varje förbund att besluta om de ska ansluta till huvudavtalet 

– På mötet klargjorde jag tydligt att Målarna inte kommer att bli part i huvudavtalet, och att vi som förbund kvarstår i vår uppfattning att vi inte anser att bytet med ett försämrat anställningsskydd uppvägs av en förstärkt omställningsskydd, säger Målarnas ordförande Mikael Johansson. 

Inte heller om representantskapsmötet antar huvudavtalet, innebär detta inte att Målarna antar detsamma, utan att LO går in som part.  

LO: Bättre att vara med 

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson poängterar att. det som förhandlats nu är att de som sagt nej ska omfattas av omställningsskyddet så de inte helt hamnar i kylan. 

Om varför LO svängt och nu ställer sig bakom huvudavtalet säger Torbjörn Johansson så här: 

– När If Metall och Kommunal anslöt till förhandlingarna om huvudavtalet fick man förbättringar avseende hyvling och visstidsanställningar som inte fanns med tidigare. Sedan har lagprocessen rullat på och vi är medvetna om att lagändringar kommer, det är bättre vara med och påverka så det blir så bra som möjligt även utifrån arbetarkollektivet.