Att det krävs utbildning för att vara målare tycker Måleriföretagen är konkurrenshämmande. Måleriföretagen anmälde i våras kollektivavtalet till Konkurrensverket.

De ville ha ett vite för företag som följer kollektivavtalet, där det står att målare ska vara utlärda eller lärlingar.  

Nu har utslaget från myndigheten kommit att de inte tänker utreda frågan.

Utländska arbetare utnyttjas

Samtidigt blir problemen med underentreprenörer som utnyttjar utländsk arbetskraft till låga löner och dåliga arbetsvillkor allt tydligare även i måleribranschen.

Jag tycker verkligen Måleriföretagen ska vara oroliga för osund konkurrens – men inte från medlemsföretagen som följer kollektivavtalet, utan från de som inte har något.

Där borde branschen och myndigheter ta krafttag gemensamt.

Prata om lön och villkor!

I förra numret skrev vi om löner. Då jämförde vi ackordslön och tidlön. Fler artiklar kommer framöver, och vi uppdaterar löpande lönestatistiken för målare här på sajten.

I statistiken från tredje kvartalet i år ser vi att ackordslönen har stigit jämfört med förra kvartalet. Tidlönen ligger på ungefär samma nivå, men snittet är högre än den som står i kollektivavtalet.

Vilken lön och vilka villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden är viktigt att känna till. Både för er etablerade målare och nya.

Det är viktigt att ni pratar om detta ute på arbetsplatserna, de bästa förändringarna kommer när ni medlemmar står enade.

”Konkurrens-konflikten” – detta har hänt:

  • I Måleriavtalet mellan Måleriföretagen och Svenska Målareförbundet finns en bestämmelse avseende garantilön för yrkesutbildade arbetstagare.
  • Den 5 maj 2021 gjorde Måleriföretagen en anmälan till Konkurrensverket. Måleriföretagen anser att eftersom företagen bara får anställa utlärda målare och lärlingar, så har avtalet konkurrensbegränsande effekter.
  • I början av oktober 2021 beslutade Konkurrensverket att avskriva ärendet, eftersom de inte anser att det för närvarande finns skäl att prioritera en fördjupad utredning.
  • Med anledning av Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket har Målarna stämt arbetsgivarorganisationen i Arbetsdomstolen för olovlig stridsåtgärd, och yrkar att Måleriföretagen ska förpliktas betala en miljon kronor i allmänt skadestånd till förbundet.