Lagom till att denna text publiceras genomför Socialdemokraterna (SAP) sin kongress. Där kommer av allt att döma vår nuvarande finansminister Magdalena Andersson att väljas till ny partiledare, och Tobias Baudin, nuvarande förbundsordförande i Kommunal, att väljas till partisekreterare.

Jag vet att båda är kunniga och dugliga personer, och det kommer att krävas utifrån att vi står inför stora utmaningar.

Högern har redan tagit ställning i Målarnas frågor

Partikongressen är det högsta beslutande organet som slår fast vilken politik SAP står för och vill genomföra. Detta är viktigt i den tid vi nu lever i, där dels inget av de block som tidigare styrt politiken har tillräckliga mandat för att på egen hand bilda regering, dels då det råder en kraftig polarisering mellan partier och den politiska arenan alltmer liknar en bråkig sandlåda.

Detta gör sammantaget vårt uppdrag som väljare så mycket svårare, då vi helt enkelt inte vet vad vi får för politik av vår röst.

Magdalena kommer som ny partiledare att stå inför hotet att riksdagen kör över regeringen i enskilda budgetfrågor, där högern redan har aviserat sin inställning i för Målarna angelägna frågor som till exempel slopandet av investeringsbidragen för nyproducerade lägenheter, neddragningar i arbetsmarknadspolitiken, stoppandet av familjeveckan med mera.

Det är tydligt vilka grupper som får betala för högerns universallösning på alla problem: sänkta skatter.

Målarna kommer fortsätta ställa krav

Den kanske största utmaningen av alla för Magdalena är att bli statsminister. Utan tillräckligt stöd i riksdagen riskerar vi ytterligare en runda av politiskt kaos liknande det som drabbat hennes företrädare.

Idén om att fälla regeringen, utan att oppositionen har ett eget regeringsalternativ, framstår för de flesta vanliga människor som ett politiskt spel utan innehåll. Dessutom i en tid när vi behöver fokusera på att återstarta Sverige efter pandemin.

Så låt oss i stället återföra debatten till vad vi vill med politiken. Jag har sagt det förr och kommer att säga det igen; Målarna är inget politiskt parti, du kan inte rösta på oss i allmänna val.

Med detta sagt kan jag lova att vi kommer att fortsätta ta ställning, och ställa krav på en politik som gynnar våra medlemmar.

Det här förväntar jag mig från SAP

Så till Magdalena och Tobias vill jag skicka med några av de områden där jag förväntar mig riktig politik från SAP, inte bara vid kongressen utan i kommande valrörelse:

  • En reformering av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, så att ingen skall behöva betala med sänkt pension för man inte får eller kan jobba.
  • Krafttag mot den utbredda arbetslivskriminaliteten.
  • Allas – även låg- och medelinkomsttagares – rätt till en bostad.
  • En satsning på ROT i flerfamiljbeståndet.
  • Anpassningar av den skattefria delen av resekostnadsersättningen, samt höjningar av reseavdraget för att möta de ökade kostnaderna  

Detta är bara några av de frågorna vi kommer att driva i valrörelsen som kommer.