Farorna kring ämnet titandioxid har diskuterats i EU under många år och Målarnas Facktidning skrev för ett par år sedan om att EU-kommissionen vill klassa det som misstänkt cancerframkallande.

9 september trädde klassificeringen i kraft.

Största faran: Pulver och spray

Främst ligger faran när ämnet är i form av pulver som innehåller minst en procent titandioxidpartiklar, vars diameter är högst 10 mikrometer. (1 mikrometer är en tusendels millimeter.)

Dessa förpackningar ska nu vara märkta med faroangivelse ”H351 Misstänks kunna orsaka cancer vid inandning”.

När det gäller flytande blandningar, det vill säga färg, finns en hälsofara när det sprutas och blir spray eller dimma.

En svart, tecknad silhuett av en person, med en vit, sexarmad stjärna utsträckt över kroppen. Symbolemn omges av en röd diamantform.
Den här symbolen, faropiktogramet, innebär att ett ämne misstänks vara cancerframkallande. Nu förses Titandioxid i pulverform med symbolen samt en H 351-varning.

Varningsmärkningen är då EUH 211 eller EUH 212 som varnar för att andas in spraydimma. Dessa klassas dock ej som cancerframkallande.

Vid normal ytbehandling med våt färg utgör klassningen enligt EU ingen potentiell fara. Dock kan det vid slipning av färdig yta frigöras damm som innehåller partiklar av titandioxid.

Inte säkert i godis

EFSA, Europeiska myndigheten för säkra livsmedel, har nyligen meddelat att de inte anser tillsatsen Titandioxid i mat och godis, E 171, vara säker att använda.

Deras betänkande har skickats till EU-kommissionen för beslut. Frankrike har sedan tidigare gått emot EU och redan förbjudit ämnet.

Fakta: Titandioxid

  • Används som vitt pigment i färg, betong, flera tandvårdsprodukter, och ofta i solskyddsmedel.
  • I livsmedel och godis används titandioxid som färgämne under e-numret E 171. 
  • TiO2 är den kemiska formeln, kan också benämnas titansyra, har CAS-numret 13463-67-7.  
  • Titandioxid avger nanopartiklar, alltså partiklar mindre än en miljondels millimeter. Som jämförelse är de flesta celler några tiotals tusendelar av en millimeter.
  • Vissa forskningsresultat på djur påvisar att nanopartiklar kan ta sig genom cellvävnad och skapa cellförändringar, celldöd och skador på inre organ.

Källa: SVT.se, Nationalencyklopedin, Hudoteket.se.