Sverige har nu en enpartiregering med bara Socialdemokrater. När statsminister Magdalena Andersson presenterade sin regering var Karl-Petter Thorwaldsson som ny näringsminister ett av de mer oväntade namnen.

Det märks en tydlig facklig prägel på den nya regeringen då även Johan Danielsson med LO-bakgrund tar plats i Arbetsmarknadsdepartementet, som bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

LO:s kandidat i EU-valet

Johan Danielsson har sedan 2019 varit Europarlamentariker och var LO-förbundens kandidat i EU-valet.

Där har han bekämpat osund konkurrens, tagit tydlig strid för att minimilöner inte ska gälla över den svenska modellen och jobbar för hårdare arbetsmiljölagstiftning med till exempel skärpta gränsvärden.

Efter att Magdalena Andersson blev vald till statsminister skrev Johan Danielsson så här på sin Facebook-sida:

”Magdalena Anderssons vision är tydlig – Sverige kan bättre. Nu fortsätter vi att bygga det jämlika samhället, mot gäng- och arbetslivskriminalitet och för det gröna folkhemmet som inte ska vara något fuskbygge. Tillsammans tar vi tillbaka kontrollen över vår gemensamma välfärd.”

Johan Danielsson
Johan Danielsson, ny bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. (S)

Katalys: ”En tydlig socialdemokratisk ny riktning”

Kalle Sundin på den fackliga tankesmedjan Katalys intervjuades i Ekot om hur han tycker det märks i Magdalena Anderssons tal att vi nu har en enpartiregering med Socialdemokrater:

– Det är fokus på välfärd, segregation, brottslighet och klimatomställning kopplat till jobb. En tydlig socialdemokratisk ny riktning vad gäller klimatet att det var så väldigt kopplat till sysselsättning, jobb i hela landet och industrialisering.

Timbro: ”Tydlig vänstersväng”

Benjamin Dousa, vd på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, säger i Ekot att han ser en tydlig vänstersväng i relation till Stefan Löfven.

– Hon talar om demokratisk kontroll över välfärden, två tydliga LO personer blir ministrar. Det här är den mest vänsterlutande regeringen sedan 70-talet och Olof Palme egentligen.