Fler olika anledningar

Det finns flera orsaker till att bristen har uppstått. När pandemin under våren 2021 mildrades ökade efterfrågan på produkter, byggnader och infrastruktur.

Produktionen av råvaror till färg- och limindustrin har inte kunnat hänga med. Att öka produktionskapaciteten är både dyrt och tidskrävande.

Fraktproblemen från Asien med containertransporter som inte räcker till och höstens höga energipriser är ytterligare faktorer.

Stor risk för fortsatt brist

Det är oklart när situationen normaliseras men risken anses stor för att det kommer fortsätta vara brist på färg och lim ytterligare en tid framöver.

Enligt Olof Holmer, vd för Sveriges Färg och limföretagare, arbetar färg- och limindustrins tillverkare hårt för att säkerställa tillgången på råvaror tidigare i produktionsplaneringen för att minska risken för brister och störningar.