– Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, säger Åsa Mjörndal, presstalesperson polisen i Västerbotten till P4 Västerbotten.

De fyra myndigheterna som tillsammans gjorde insatsen var Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Resultatet av insatsen blev bland annat misstänkta brott mot utlänningslagen och brott mot arbetstidsreglerna samt brister i personalliggare.

12 utvisningsbeslut

Under insatsen kontrollerade polisen totalt 49 arbetstagare. Utifrån dessa kontroller uppkom i 14 fall en fråga om utlänningens tillstånd att arbeta i Sverige och därigenom även rätt till vistelse.

I dessa 14 fall genomfördes därför inre utlänningskontroller som resulterade i 12 avvisningsbeslut, av vilka 3 personer togs i förvar.

Brottsanmälningar för brott mot utlänningslagen kommer enligt polisen att upprättas.

Fallrisker och misstanke om brott

Arbetsmiljöverket kontrollerade sex företag. I dessa kontroller hittades fallrisker och misstanke om brott mot arbetstidsreglerna.

Arbetsmiljöverket fann även utländska arbetstagare som inte var anmälda i utstationeringsregistret. Dessutom konstaterades ohygieniska toalettutrymmen ute på platsen.

Trodde arbetsgivaren hade ordnat

Jämställdhetsmyndigheten kom i kontakt med ett antal personer där gränsen för vad som skulle kunna definieras som exploatering ligger nära.

Personerna har kommit till Sverige i tron att arbetsgivaren ordnat det formella. De drabbas nu av förlorad inkomst samt kostnad för hemresa.