Den svenska regeringen har nu sagt ja till förslaget om minimilöner som ministerrådet föreslagit – trots att regering, opposition, fack och näringsliv varit starkt kritiska mot det från första början.

– Sverige sa ja till förslaget av två anledningar. För det första har förslaget ändrats och för det andra återstår fortfarande tuffa förhandlingar innan det blir lag – och ett ja kan då ge större möjligheter att påverka processen, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), till SVT.

EU-parlamentet vill inte ge Sverige undantag

Förslaget innehåller ett undantag för länder som Sverige, där lönebildningen sköts av arbetsmarknadens parter, utan inblandning från politiker.

Innan förslaget blir lag ska det förhandlas med Europaparlamentet, som tvärtom inte vill ge några undantag.

Danmark går emot

Den danska regeringen valde att göra tvärtemot Sverige och röstade nej till förslaget.

– Vi har två olika strategiska bedömningar. Vi tycker exakt samma sak i sak och vi har jobbat väldigt nära varandra på alla nivåer i den här processen. Men Danmark tycker det är viktigt att markera ett nej, säger arbetsmarknadsminister Nordmark till Svenska Dagbladet.

Högsta och lägsta minimilönerna i EU

  • Högst: Minimilönen i Luxemburg är i dag 2 202 euro.
  • Lägst: Lägstalönen i Bulgarien är 332 euro.

Källa: SvD