Det var vid bygget av en kartongfabrik i Grums som MK Scaffolding byggde ställningar under 2018 och 2019. Byggnads stämde företaget för brott mot kollektivavtalet på sex punkter.

Det handlade om anställda som inte fått betalt för timmar de jobbat, helgersättning och traktamente. Arbetarna hade inte heller fått arbetstidsförkortning.

”Alltför låga skadestånd”

Vid en förlikning i Arbetsdomstolen kom parterna överens och bolaget betalar endast 450 000 kronor.

– Domstolen dömer inte ut några höga skadestånd, de är alltför låga. Men att nå en förlikning är ett sätt att belysa problematiken med de här bolagen, och ändå försöka säkerställa att man får någon typ av skadestånd. Men det är alldeles för lätt för företagen att inte följa regelverket, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, i en kommentar till Byggnadsarbetaren.