Arenaakademin är en årlig politisk spetsutbildning i sakpolitiska frågor kopplade till arbetsmarknad, välfärd, demokrati och ekonomisk politik.

Utbildningen riktar sig till unga i åldern 20-30 år som är politiskt och fackligt engagerade.

Avslutas med utlandsresa

Programmet är under tre helgträffar i Stockholm och upplägget är en blandning av föreläsningar, diskussioner och samtal. Utbildningen avslutas med en utlandsresa för att inspireras av aktörer utomlands.

Tina Löfgren är målare och fackligt aktiv. Hon bor i Enköping där hon också engagerar sig politiskt.