Nu har myndigheten fattat beslut gällande sex företag med arbetskraft från företrädesvis andra europeiska länder. Detta rapporterar SVT Västerbotten.

Vissa av företagen får en avgift på drygt 50 000 kronor medan andra företag får en sanktionsavgift på över en miljon kronor.

Ett bolag har mer än 2 700 timmar otillåten arbetstid och krävs nu på 1,3 miljoner kronor. Sammanlagt har Arbetsmiljöverket beslutat om sanktionsavgifter på drygt 4 miljoner kronor.

Arbetsmiljöverket konstaterar samtidigt att de aktuella företagen genomgående saknar kollektivavtal.