Pensionen är uppbyggd i flera delar. Grunden är den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension. Hur mycket som sätts undan till din allmänna pension beror på hur hög lön du har.

Därutöver ska arbetsgivare som har kollektivavtal med Målarna varje månad avsätta en bestämd summa till din avtalspension (tjänstepension).

Avtalspensionen har två delar

Pensionsavsättning SAF-LO avtalspension

 • Omfattar alla (målare och lackerare) från 22 år till 65 år som arbetar på ett företag med kollektivavtal.
 • Från och med 1 januari 2023 ska arbetsgivaren betala in till pensionspremien för anställda från den månad de fyllt 22 år.
 • Arbetsgivaren betalar 4,5 procent på årslön upp till 511 500 kronor.
 • För den del av din årslön som överstiger 511 500 kronor betalas en summa motsvarande 30 procent.

Extra pensionsavsättning

 • Omfattar dig som jobbar på måleriavtalet åt ett företag med kollektivavtal.
 • Det gäller från första anställningsdagen, även före 22 års ålder.
 • Arbetsgivaren betalar 1,1 procent av din årsinkomst (2023) och 1,2 procent av din årsinkomst (2024)

Välj hur din avtalspension ska förvaltas

Du kan själv välja vilket bolag som ska förvalta din avtalspension, och om du vill lägga till efterlevandeskydd. Valet gör du på Mina sidor på fora.se/privat eller på en blankett.

Det finns bolag som placerar i traditionell försäkring och de som placerar i fondförsäkring.

Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos AMF. Det behöver inte vara dåligt, det viktiga är att du är medveten om ditt val.

En tecknad spargris med en peng i
Vad betyder försäkringsformerna?

Traditionell försäkring: Detta är ett försiktigt val där du får en garanti för hur mycket pension du minst kommer att få. Pengarna placeras utifrån hur lång tid du har kvar till pension.

Fondförsäkring: Här tar förvaltaren större risker. Det innebär att det finns möjligheter för högre avkastning men också en risk att värdet minskar. Du kan låta bolaget välja fonder eller välja fonder själv.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Ett tecknat kassaskåp
Vad är efterlevandeskydd?

Återbetalningsskydd: Om du väljer det får dina anhöriga pengar genom en efterlevandepension om du avlider. Skyddet innebär att din pension blir lägre, så tänk efter om det behövs.

Familjeskydd: Detta är ett val du kan göra som ger din familj extra pengar om du dör innan 65 år. Det är en livförsäkring som betalas med pengar som annars hade gått till din pension, så fundera om det behövs. Det är ett ganska dyrt alternativ och det kan finnas billigare lösningar genom att teckna en individuell livförsäkring.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

När du gör ditt val ska du väga in:

 • Hur långt du har kvar till pension
 • Hur dina pengar placeras
 • Om sparandet omfattas av en garanti eller inte
 • Hur mycket olika företag tar betalt för att förvalta din pension.

Det val av pensionsförvaltare du gör nu gäller för de pengar som betalas in framöver. Det du redan tjänat in kan du om du vill göra en flytt av på Mina sidor på fora.se.

Vad är Folksam-LO pension?

Folksam-LO pension är en pensionsförvaltare som ägs gemensamt av LO förbunden och Folksam.

Målareförbundets argument för att det är ett bra val att placera sitt sparande där är att ägandeformen ger medlemmarna möjlighet att påverka. Att sparandet ger en bra avkastning långsiktigt, låga avgifter, pengarna placeras med risknivå utifrån din ålder.

Dessutom placeras dina pensionspengar i företag som tar ansvar för människor och miljön.

Få gratis rådgivning via facket

Två tecknade personer med pratbubblor

I Målareförbundets avdelningar runt om i landet finns utbildade försäkringsrådgivare som kan hjälpa till om du har funderingar kring pensionssparandet, men valet ska du göra själv.

Som medlem i Målarna kan du också få gratis rådgivning av Folksam om placering av dina pensioner.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Här kan du hålla koll på din pension:

 • minPension kan du se både din allmänna pension och din tjänstepension.
 • fora.se kan du göra dina val för tjänstepensionen och se hur mycket din arbetsgivare betalat in.