Sett till helåret 2021 var den genomsnittliga tidlönen för utlärda målare 196 kronor per timme. Alltså betydligt högre än nivån i kollektivavtalet.

Ackordslönen ska höjas med 1,7% 1 maj 2022

I kollektivavtalet för måleriyrket är den lägsta tidlönen (garantilön plus individuellt tillägg) för utlärd målare 180,25 kronor i timmen.

Den 1 maj ska tidlönen höjas med 4,50 kronor per timme och ackordet ska öka med 1,7 procent.

De hade högst och lägst ackord

För att få fram den genomsnittliga ackordslönen för helåret 2021 finns bara ett underlag som inkluderar lärlingar och minusräkningar. Därav är den siffran lägre än för kvartalet. 218,25 var den genomsnittliga ackordslönen för 2021.

Under hela året har ackordslönerna varit högst i norr- och västerbotten (avdelning 5), med undantag för kvartal två då målarna i Halland/Jönköping (avdelning 5) tog täten. Under kvartal fyra hade faktiskt också de östra delarna av landet (avdelning 8) några ören mer än de längst upp i norr.

Lägst ackord under hela året hade målarna i mellannorrland (avdelning 10).

En tecknad karta med informationen från artikeltexten
Under fjärde kvartalet i år är det i avdelning Östra, samt i Norr- och Västerbotten, som vi hittar de högsta ackordslönerna. Lägst ackord visar statistiken från Mellannorrland även denna gång.