Ingen har kunnat undgå de senaste månadernas dramatiska ökningar av elpriset, likväl den uppskruvade debatten i spåren av detsamma. Högeroppositionen kritiserar högljutt regeringen för att den inte gör tillräckligt, vilket förvisso är i sin ordning i en demokrati.

Men att få det att låta som orsaken till dagens höga elpris är något som hänt i närtid, genom något särskilt illasinnat beslut av regeringen, är inte bara populistiskt utan även ohederligt.

Detsamma gäller argumentationen att satsningen på sol- och vindkraft är felaktigt och att enbart en utbyggd kärnkraft kan rädda oss från den prischock elmarknaden skickat på oss.

Hur detta gick till, och hur vi hamnade här är den relevanta frågan som i stället borde diskuteras brett.

Omprövning av kärnkraften måste ske på egna meriter

Mycket har hänt sedan 1980 då vi hade en folkomröstning om vår framtida energipolitik, där samtliga tre valalternativ i praktiken handlade om hur vi skulle avveckla kärnkraften.

Det finns säkert goda skäl att pröva om tidigare fattade beslut fortfarande är rimliga, men detta måste ske på egna meriter.

Jag skulle gärna se att svenska politiker för ett ögonblick slutade tänka på nästa opinionsundersökning, och vad man tror att väljarna vill höra.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Detsamma gäller besluten från 1996 och framåt som innebar att Sverige fick en avreglerad elmarknad som i praktiken innebär att priset på el sätts utifrån den för marknaden enkla ekvationen tillgång och efterfrågan.

Utöver detta påverkas priset på el utifrån vad den kostar att ta fram, varför el från vatten är betydligt billigare än el från exempelvis kärnkraft. Dyrast av all el är den som är producerad av fossila bränslen som olja, gas och kol.

Sluta tänk på nästa opinionsundersökning

Sverige har ett mycket bra utgångsläge när det gäller tillgång till el. Faktum är att vi producerar mer el än vi gör av med. Dessutom består den till stor del av billig el, vilket i större utsträckning borde komma hela samhället till del.

El är idag en betydande del av handeln mellan länder i Europa. Detta har även fått till effekt att EU:s konkurrensregler har tvingat fram olika elpriser i Sverige där södra Sverige får betala mer.

Den gröna omställningen får inte bli ett hot, och en klassfråga där förlorarna är vanliga människor.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Sverige får inte strypa sin export för att till exempel prioritera egna invånare i södra Sverige, då detta står i strid med EU:s regler för fri konkurrens. Detta, tillsammans med elbrist i EU, leder till höga elpriser för både vanliga konsumenter och företag.

Jag skulle gärna se att svenska politiker, i så stora och avgörande frågor som vår framtida energiförsörjning, för ett ögonblick slutade tänka på nästa opinionsundersökning, och vad man tror att sina väljare vill höra idag.

I stället borde våra folkvalda agera utifrån vad som långsiktigt är bäst för Sverige. I detta måste även ingå att redogöra för vilka konsekvenser våra beslut får på kommande generationer.

Omställningen får inte bli en klassfråga

Inget tyder på att vårt samhälle kommer att bli mindre elberoende i framtiden, tvärtom; en ökad elanvändning är en betydande del i den nödvändiga gröna omställning som pågår. Det är mycket som talar för att många nya jobb kommer att skapas i elintensiv industri både nu och i framtiden.

Häri ligger den stora framtidsutmaningen. Den gröna omställningen får inte bli ett hot, och en klassfråga där förlorarna är vanliga människor. Den politiska framtidsdiskussionen måste inte bara handla om vilka energislag vi skall satsa på, utan även om marknaden skall få bestämma både priser och vad som är nödvändig utveckling.

El är inte vilken vara som helst utan den är ett nationellt strategiskt intresse. Politiska beslutsfattare ska inte tillåtas att undandra sig sitt ansvar och överlåta till marknaden att lösa framtidens energiutmaning.

Det är i grunden odemokratiskt och farligt.