Normalt sett tar avdelningarna ställning till motioner vid årsmöten, men under pandemin när möten har hållits digitalt har motionsbehandlingen uteblivit på många håll.

– Det är inte rättvist mot de som skrivit motionerna att ta beslut vid digitala möten. Diskussionerna blir inte de samma och åsikter drabbas vid digitala möten, säger Leo Koivisto, ordförande i avdelning 3.

I avdelning 3 behandlades till sist de 15 motionerna vid budgetmötet som samlade ett 40-tal medlemmar.

Vill ta bort samarbetet med Socialdemokraterna

Det hade kommit in två motioner, olika formulerat men liknande syfte, att förbundet ska ta bort sin skrivning i stadgarna om samarbete med Socialdemokraterna. En avslogs medan den som Joakim Johansson skrivit fick bifall efter tillägg i texten. Tillägget poängterar att förbundet ska verka för en socialistisk samhällsutveckling.

Avdelningen skickar motionen vidare till kongressen och yrkar att texterna gällande det låsta samarbetet med socialdemokratin tas bort från stadgarna. Motionären yrkar att texten i målparagrafen ersätts med följande text:

 Målarna är en medlemsstyrd organisation vars uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i övrigt verka för en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt. Förbundet är partipolitiskt obundet, den partipolitiska obundenheten är en styrka som innebär att vi kan och skall driva frågor med samma intensitet oavsett politisk majoritet. Målarna samarbetar med de partier som gynnar förbundets medlemmar bäst.

Avslag på att-satser om jämställdhet

Nils Erik Lindbloms motion om att avdelningen ska skapa ett manligt nätverk för jämställdhet beviljades så långt, men fick avslag på ytterligare att-satser. Dessa handlade om att nätverket ska ha en aktiv verksamhet för att stoppa kränkandet av kvinnliga kollegor, och ha en central roll i den fackliga verksamheten.

Inte heller ställde sig avdelningen bakom att skicka motionen vidare till kongressen med uppmaning att skapa nationellt nätverk.

Manligt nätverk startas

Men mötet beslutade att ett manligt nätverk för jämställdhet skapas i avdelning 3.

– Motionären tar upp en viktig fråga som vi vill att fler ska diskutera och arbeta med. Ett manligt nätverk kan vara ett bra sätt, berättar Leo Koivisto om styrelsens ställningstagande.

Hur aktivt avdelningen kommer att arbeta med ett nätverk återstår att se. Leo Koivisto påpekar att jämställdhet är en självklar sak att jobba med och frågan genomsyrar fackets arbete i allt de gör.

Fler motioner behandlades under budgetmötet, som bland annat handlade om kvinnliga förhandlare och problemet med skaft och byglar som inte passar ihop.