Som medlem i Målarna kan du få hjälp av LO-TCO Rättsskydd AB i ärenden som rör arbetsrätt och försäkringar. Under förra året avslutade LO-TCO Rättsskydd 21 ärenden åt medlemmar i Målarna.

Totalt fick målare och lackerare 2,7 miljoner kronor.

21 olika ärenden

När förbundet inte lyckas lösa tvister genom förhandlingar kan de vända sig till fackens gemensamma juridiska byrå.

Juristerna gör en bedömning om det finns en rimlig chans till framgång innan de tar ärendena vidare till domstol. Målareförbundet lämnade under förra året in 21 nya ärenden för handläggning.

Sammanlagt 184 miljoner kronor

LO-TCO rättskydd ägs av LO och TCO. Även förbunden inom SACO anlitar byrån.

Under förra året drev byrån ärenden som gav totalt 184 miljoner kronor till medlemmarna. Mest pengar betalades ut till IF Metall och Handels, tätt följt av Kommunal.