Från nyår tillverkas nya ID06-kort enbart med en läs-standard kallad PIV-C, Personal Identity Verification Consumer. Det är en världsstandard med hög säkerhet som används i mobiltelefoner, datorer och läsplattor. Bakgrunden är ett ägarbeslut om högre säkerhet för användarens personuppgifter.

Rent praktiskt kommer ditt gamla kort tills vidare fungera som vanligt i de allra flesta fall. Lite trassligare kan det eventuellt bli på arbetsplatser som är inhägnade eller har högre skyddsgrad; Där krävs det uppgraderade läsare för den extra säkerhetsbiten på de nya korten.

I princip förbjudet i Sverige

Men mest spännande är att de nya uppdaterade korten har stöd för biometrisk information som högupplösta foton. Det gör att de kan användas ihop med läsare för ansiktsigenkänning.

– Korten är förberedda för det, men det innebär inte att det kommer att införas innan en noggrann genomgång av detta tillsammans med arbetsmarknadens parter har genomförts, säger Thor Jonsson.

Thor Jonsson
– Vi vill poängtera att det ju inte är något som skett från dag till dag. Beslutet har varit känt sedan 2018, säger Thor Jonsson verksamhetsområdeschef ID06, angående skiftet till de nya korten.

Biometri (tekniker som gör det möjligt att avläsa delar av kroppen elektroniskt för identifikation) används flitigt på byggen i Europa, inte minst i Storbritannien. Men i Sverige är det med några få undantag i princip förbjudet.

– Det finns sätt det här kan missbrukas på, det är därför det finns lagstiftning kring detta.

Behöver ha facket med sig

Samtidigt finns önskemål från både bransch och myndigheter om säkrare system, inte minst inom byggsektorn. Frågan är juridiskt komplicerad och känslig, men ID06 tittar nu ihop med branschens företrädare på en lösning.

– Vi har branschen med oss, men jag skulle säga att fackförbunden är den viktigaste samtalspartnern här, säger Thor Jonsson, som spår i framtiden när den första läsaren för ansiktsigenkänning kan vara på plats på bygget.

– 2023 är väl en rimlig gissning att vi har något färdigt att presentera.

Målarnas facktidning lär återkomma i ämnet.

Vad är ID06?

ID06 ägs gemensamt av ett flertal bygg-, transport- och industriorganisationer, och är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

I dag finns ca 70 000 aktiva ID06-kort i Sverige.