Kim Berglund, ombudsman på Målarna i avdelning 5, tycker det är positivt att åklagaren bedömer det som ett arbetsmiljöbrott, vilket även han gjorde. Men han beklagar att inga pengar kommer Mustafa Alahmad till del.

Vid förhandlingarna med facket tyckte företaget att de gjort allt de måste enligt arbetsmiljölagen. Vid den lokala förhandlingen ansåg de att det var Mustafa själv som orsakat olyckan.

Om företaget hade tagit sitt ansvar så hade det åtminstone blivit någon form av försök till upprättelse.

Kim Berglund, Målarna avdelning 5

Den drabbade får inga pengar

– Företagets agerande har gjort att Mustafa som blev drabbad och får leva med konsekvenserna av detta fall inte får ta del av några pengar, säger Kim Berglund.

– Om företaget hade tagit sitt ansvar så hade det åtminstone blivit någon form av försök till upprättelse till Mustafa.

Det yrkande som Målarna hade både lokalt och centralt var samma summa som kammaråklagaren nu gav i företagsbot, med den skillnaden att facket begärde 200 000 kronor till Mustafa och 200 000 kronor till förbundet för brott mot arbetsmiljölagen.

Vad är en företagsbot?

Ett företag kan bli ålagt att betala företagsbot för till exempel arbetsmiljöbrott som begås i företagets verksamhet. Någon person behöver inte bli dömd för brott utan det är företaget som sådant som ska betala boten.

De summor som åläggs företag i företagsbot tillfaller staten, precis som andra typer av böter, och går alltså inte till den som eventuellt drabbats till följd av arbetsmiljöbrottet.

Källor: Arbetsmiljöverket och Lawline.se

Företagsbot på 400 000 kronor

Det var den 27 januari 2021 som målarlärlingen Mustafa Alahmad och några kollegor skottade ett pulpettak. Mustafa föll baklänges från taket som var 4,5 meter högt.

Som vi berättat tidigare ådrog han sig skallskador, hjärnskada och flera frakturer i ryggen.

Nu har kammaråklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund utfärdat företagsbot på 400 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen.

”Ett tydligt exempel”

Åklagaren skriver att ansvarig personal:

  • Inte tillsett att arbetstagarna fått skyddsutrustning som var anpassad för arbetet (sele och lina som kunnat sättas fast i ögla på taket),
  • Inte tillsett att arbetstagaren fått tillräckliga instruktioner om hur den personliga skyddsutrustningen skulle användas

– Detta är ett tydligt exempel på att vi måste fortsätt vårt arbete med att försöka hitta en samsyn på vem som är ansvarig och vad som krävs för att man tar det ansvaret, säger Kim Berglund.

– Jag har svårt att se att vi skulle bli arbetslösa i denna fråga, tyvärr!

Ska bekosta utbildning

Som vi berättat tidigare slutade förhandlingarna mellan Måleriföretagen och Målareförbundet med att arbetsgivaren ska bekosta en utbildningsinsats för att förbättra arbetsmiljön på företaget.

Utbildningen riktar sig till företagsledarna och de fackliga ombuden. Förhoppningen är att samarbetet och de förebyggande insatserna för arbetsmiljön och säkerheten ska bli bättre.