Som målare gillar man att räkna, ibland på ackordet, en hel del på elpris och hur mycket energi som går åt i hemmet, på bränslepriser, på resor till och från arbetsplatsen, man kan egentligen räkna på allt.

Många räknar också på pensionen. Både vad man har att vänta sig i pensionskuvertet men också på hur länge man ska behöva jobba innan man går i pension.

Nu ligger det samtidigt förslag på att höja pensionsåldern, något som slår mycket hårdare mot arbetare med tuffa jobb. Från LO vill vi nu därför stoppa den planerade höjningen av pensionsåldern innan utlovade förbättringar inom arbetsmiljön är på plats.

Målare: Ett av de tyngsta yrkena

Att vara målare är ett av de tyngsta yrkena på arbetsmarknaden. De flesta av oss har jobbat med kollegor som tvingats lämna branschen i förtid på grund av förslitningar. Ont i kroppen blir får många en del av vardagen.

De flesta inom måleriet har någon krämpa som oroar, en ömmande nacke, trötta knän eller en handled som fått slita hårt. Många känner oro ifall man håller till fram till pension.

En god arbetsmiljö är därför avgörande för att klara ett helt arbetsliv.

Vad händer om man inte håller till pensionen?

Samtidigt lever vi allt längre i Sverige, något som är ett tecken på ökat välstånd. Men det ökar också kraven på att jobba allt längre för att klara finansiera pensionssystemet.

Men vad händer om man har ett så tufft arbete så att man inte håller fram till pension, om man har börjat jobba direkt efter skolan och mer än väl gjort sina år i arbetslivet, hur länge ska man då behöva jobba, och ska man straffas om man inte klarar sig hela vägen till pension?

Den dagen man dessutom avslutar sitt yrkesliv ska man leva ett gott liv. Man ska både vara hel i kroppen och ha det gott ställt.

Vad hände med de utlovade förbättringarna?

2017 slöts en ny pensionsöverenskommelse i svensk politik. Överenskommelsen innebär att man ska höja riktåldern för när man går i pension, nu i ett första steg från 65 år till 66 år.

Samtidigt utlovades högre och tryggare pensioner och insatser för ett mer hållbart arbetsliv, stärkta möjligheter för dom som har extra slitiga jobb.

De målare jag har pratat med har inte sett till de där förbättringarna inom arbetsmiljö som utlovades i samband med överenskommelsen.

Därför är det i grunden orimligt att den som idag har svårt att jobba fram till pension ska jobba ännu längre. Det duger helt enkelt inte.

Mycket behöver förbättras

Det krävs långsiktiga och robusta system som säkrar pensionerna. Som det ser ut nu haltar det, många delar behöver förbättras.

Framför allt krävs att man pausar höjningen av pensionsåldern, den kan inte genomföras utan att de utlovade delarna om ett hållbart arbetsliv är på plats.

Pensionerna behöver höjas. Den som går i pension ska ha minst 72% av sin slutlön i pension, då krävs att de statliga inbetalningarna till pensionen ökar kraftigt. Det jobbet behöver starta nu.