Högsta tidlönen har TBM-gruppen – det vill säga träarbetare, betongare och murare. Däremot har målare högsta ackordet när vi jämför med TBM och elektriker.

Det är inte helt enkelt att jämföra löner mellan de olika yrkesgrupperna som använder sig av olika lönesystem, och med i beräkningarna måste vi också ta att de olika avtalens villkor skiljer sig åt.

  • Elektrikerna har månadslön, och snittet ligger på 34 200 kronor – vilket motsvarar ca 196 kr per timme.
  • Tidlönen för målare är i genomsnitt också 196 kronor per timme, medan TBM-gruppens tidlön ger 206 kronor per timme.

Helg- och restidsersättning

I Elektrikernas månadslön ingår lön för helger medan målarna i stället har helgersättning.

Elektrikerna har å andra sidan restidsersättning, vilket inte målarna eller TBM gruppen har. Dessa har endast reskostnadsersättning för dagliga resor.

TBM har däremot ersättning för restid till och från förrättningsort, det vill säga när de ligger borta på jobb, och på samma sätt har målarna rätt till garantilön och fria resor för dessa resor.

Tjänstepension

Förutom lönen som betalas ut varje månad avsätter också arbetsgivarna en viss procent av lönesumman till den framtida pensionen.

För Elektrikerna sätts 6 procent av i tjänstepension, för målarna och i Byggavtalet är tjänstepensionen 5,5 procent.

Prestationslön

Samtliga yrkesgrupper vi jämför här har också prestationslön. Det genomsnittliga ackordet för TBM och elektriker är 231 kronor per timme. Ackordet för målare är 237 kronor per timme.

Fotnot: Lönerna vi jämfört är från tredje kvartalet 2021. Källor: Målarna, Byggnads, Elektrikerna