Enligt Måleriavtalet kan företag anställa utlärda målare eller lärlingar.

Fackets uppfattning är att det finns företag som söker möjligheter att kringgå detta och betala lägre löner. I förhandlingar och stämningar i Arbetsdomstolen backas företagen upp av arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige.

”Viktigt att avtalet följs”

Målarnas facktidning har pratat med några företag vad de tycker om kravet på kompetens som finns beskrivet i Måleriavtalet och hur konkurrensen påverkas av företag som kringgår avtalet.

Företagarna som uttalar sig är också de medlemmar i Måleriföretagen och vill inte medverka med namn. Flera som vi pratar med tycker att det är viktigt att målare är utbildade målare.

– Det finns bara två vägar enligt kollektivavtalet. Antingen utlärd målare eller lärling och det är viktigt att det följs, säger en företagare.

En annan säger:

– Klart det påverkar konkurrenssituationen när företag tar in arbetskraft på andra avtal och säkert betalar lägre löner.

Svårt att få tag på utbildade målare

Samtidigt delar företagarna bilden av att det är svårt att få tag på utbildade målare, samtidigt som det finns människor som går arbetslösa.

En företagare vi pratar med instämmer i att det är viktigt att målare har yrkeskompetens, men efterlyser fler vägar in i yrket.

– Det finns de som kan bli riktigt duktiga hantverkare även om de inte klarar matten i skolan.