Som Målarnas facktidning skrivit tidigare ska nya regionala center startas där myndigheter gemensamt arbetar mot kriminalitet i arbetslivet. Av Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer 60 personer jobba riktat mot fusk och brottslighet, en ökning från nuvarande 20 personer.

Olika yrkesbakgrund

I ett pressmeddelande skriver Arbetsmiljöverket att de söker personer som ska jobba riktat mot arbetslivskriminalitet, men också inspektörer som ska jobba bredare med att inspektera arbetsmiljö. Myndigheten söker personer med olika yrkesbakgrund och erfarenheter, till exempel från bygg, logistik, vård och omsorg, teknik, yrkeshygien och myndighetsutövning. Alla nyanställda får gå en internutbildning för att bli specialister på att inspektera arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv.

Här finns kontoren

De nya centren mot arbetslivskriminalitet ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Dessa finns i Umeå, Uppsala, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö.