Malin Magnusson är utvecklingsingenjör på DAW Nordic som står bakom Caparol i Sverige.  

Capafree är en serie akrylatlatexfärger tillverkade i Sverige och lanserades 2017 som fria från konserveringsmedel.

I takt med tiden har tester visat att Capafree verkar tåla att både lagras och utsättas för bakterier utan att bli dålig.

Testerna visar hittills att färgen inte blir dålig, att det inte startar någon tillväxt.

Malin Magnusson, utvecklingsingenjör på DAW Nordic

– Vi har ett antal burkar sparade sedan första lanseringen 2017 som vi provocerat genom att tillsätta exempelvis smutsigt rollervatten. Testerna visar hittills att färgen inte blir dålig, att det inte startar någon tillväxt, säger Malin Magnusson.

Grogrund för mögel och bakterier

Ett mikrobiologiskt labb har också utfört stresstester och vid upprepade tillfällen tillsatt odlade bakteriekulturer till färgen. Inte heller då påvisades angrepp på färgen.  

Vattenburen färg innehåller traditionellt konserveringsmedel. Med vatten, syre och näring i form av smuts bildas lätt en grogrund för mögel och bakterier och det ska konserveringsmedlet motverka.

När en burk öppnats och det tillförs smuts och bakterier så förbrukas konserveringsmedlet; Det går åt till att ta hand om första bakterieattacken. Kvar blir en oskyddad färg.

Enligt Caparol uppger servicemålare att så mycket som 20-30 procent av inköpt färg hinner bli dålig innan användning. 

Malin Magnusson
Malin Magnusson, utvecklingsingenjör på DAW Nordic, har varit med och utvecklat en färg utan konserveringsmedel som verkar ha lång hållbarhet. Något som länge ansetts vara ett svårlöst problem.

Konserveringsmedel: Ett gissel för målare

Men konserveringsmedel är ett gissel för målare och klassas som bekant som allergiframkallande. Caparols patentskyddade lösning är utvecklad i Sverige och enkelt förklarat är grundprincipen att man höjer pH-värdet med en alkali (basiskt ämne) så att bakterierna inte längre trivs och förökar sig.

Fortfarande är pH:t så lågt att det inte utgör någon risk eller behöver någon märkning (gränsvärde lägre än 11.5), enligt Caparol.

Produkten är ofarlig för människor, men normal skyddsutrustning för målning rekommenderas alltid vid användning.

Enligt Caparol kan Capafree lagras väsentligt längre än konventionell färg med konserveringsmedel.  

– Vi kommer naturligtvis följa och testa färgen vidare, säger Malin Magnusson.

Fotnot

DAW koncernen har länge arbetat med färger med liknande teknik med förhöjda pH värden och där man genomfört egna in-vitro studier (skin corrosion model OECD 431). Detta för att säkerställa att tekniken är ofarlig för användaren. Färgen är inte märkningspliktig och irriterar inte hud och ögon.

Källa: Caparol