När anmäler man föräldraledighet?

En tecknad kalender

Arbetsgivaren: Meddela arbetsgivaren så snart som möjligt, senast två månader innan, att du tänker vara föräldraledig och hur länge. 

Försäkringskassan: Anmäl att du vill ha föräldrapenning till Försäkringskassan senast samma dag som du vill ha ersättning för. Skicka först in ett intyg om graviditet, det fungerar som en anmälan. I nästa steg kan du planera och ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan. 

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Hur länge får man vara föräldraledig?

Ett tecknat timglas

– Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning i 480 dagar per barn. 

– 390 dagar baseras ersättningen på din inkomst, så kallad sjukpenninggrundad inkomst (SGI). De övriga 90 dagarna är ersättningen lägre, 180 kronor per dag.  

– De första 180 dagarna måste vara dagar på SGI-nivå. Om du tar ut full ersättning, sju dagar i veckan, får du ut 80 procent av din ordinarie lön.

– Försäkringskassan har ett tak för SGI:n. Om du tjänar mer än 37 000 kronor får du ut mindre än 80 procent av din inkomst.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Du kan få mer pengar via föräldrapenningtillägget 

Tecknade sedlar i en plånbok

Föräldrapenningtillägget är en överenskommelse mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. 

Tillägget innebär att alla som arbetar i ett företag som har kollektivavtal, har rätt till 90 procent av sin lön när man är föräldraledig.

På den del som ligger över Försäkringskassans tak på 37 000 kronor får du via föräldrapenningtillägget ändå ut 90 procent av din lön. 

Bild: Shutterstock

Hur länge kan man få föräldrapenningtillägg?

En tecknad miniräknare

Om du varit anställd i minst 24 månader har du rätt till föräldrapenningtillägg i upp till 180 dagar. Om du har varit anställd i minst 12 månader gäller tillägget i upp till 60 dagar. 

I båda fallen gäller att det kan vara olika arbetsgivare. Det som räknas är antalet månader och att företagen har haft kollektivavtal under tiden som du varit anställd.

Föräldrapenningtillägg kan betalas ut som längst tills barnet fyller 18 månader, eller 18 månader efter adoptionstillfället. 

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Har man rätt att gå ned i arbetstid? 

En tecknad nedåtgående graf

Föräldrar till barn under åtta år har enligt föräldraledighetslagen rätt att gå ned i arbetstid till 75 procent. Du har rätt att ta ut en sammanhängande ledighet, eller dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår.  

Det gäller med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan. Du får bestämma hur timmarna ska fördelas.

Arbetsgivaren måste säga ja till önskemålen, så länge det inte orsakar påtagliga störningar i verksamheten. Innebär det påtagliga störningar kan din arbetsgivare sprida ut timmarna över arbetsveckan, ge delar av dagar ledigt eller en hel dag i veckan.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Har man rätt att anpassa arbetstiden för hämtning och lämning på förskola?

Två tecknade kugghjul

Enligt kollektivavtalet för måleriyrket kan förskjutning av den fastställda ordinarie arbetstiden ske med högst tre timmar, där arbetsplatsförhållandena så kräver.

Arbetsgivarna måste också ta skälig hänsyn till arbetstagarens familjesituation vid övertidsarbete.  

Är du lackerare finns det en möjlighet i ditt kollektivavtal att ”när motiv föreligger” förlägga arbetstiden till en annan tid än den ordinarie arbetstiden.  

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

När kan man vabba? 

Ett tecknat stetoskop och sprutor

Du kan vara ledig från jobbet för att vårda ditt barn som är under 12 år eller vid vårdbesök. Den tillfälliga föräldrapenningen du får från Försäkringskassan är knappt 80 procent av din inkomst. 

Utöver ersättning från Försäkringskassan får du som målare, tack vare ditt kollektivavtal, lön av din arbetsgivare under högst fem dagar per år.

Lönen som utbetalas i samband med vab är 10 procent av den lön du skulle haft på det objekt du skulle arbetat på när du var ledig. 

Lackavtalet har inget gällande tillfällig föräldrapenning. 

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Kan man bli uppsagd under ledigheten?

En tecknad dörr

Den som är föräldraledig kan enligt lagen om anställningsskydd inte bli uppsagd under ledigheten. Uppsägningstiden börjar gälla när du börjar jobba igen. 

Målareförbundet och Måleriföretagen har ett kollektivavtal där gravida som går hem med graviditetspenning likställs med föräldraledighet och omfattas av samma skydd. 

Detta gäller dock ännu inte för lackerare, men det fanns med som ett yrkande från Målareförbundet under förra avtalsrörelsen.  

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Ska jag tänka på något särskilt med barn hemma?

En täckande bjällra med en utropstecken-symbol över

Var alltid noga med att byta kläder och ha alltid de skyddskläder som krävs för arbetsuppgiften.

Se till att inte skadliga ämnen förs över till barnet via förorenade kläder eller förorenad hud. 

Läs mer om vad du ska tänka på som målare som har eller väntar barn här.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock