Målarna har sedan många år bedrivit ett solidaritets- och utvecklingsarbete i Ukraina och Pan-Europa tillsammans med de Svenska bygg och träfacken. Arbetet samordnas av det globala facket Building and woodworkers  international (BWI).

BWI har uppmanat alla sina medlemsorganisationer att bidra med medel till de behövande byggnadsarbetarna och deras familjer.

I det akuta skedet när nu tusentals människor flyr de ryska bombningarna handlar det om att stödja humanitära insatser.

Swish 123 307 35 41 Målarnas solidaritetsfond

Så används pengarna

Ditt bidrag kommer användas till:

  • Humanitärt stöd, kläder, filtar, mat med mera
  • Stöd för att hitta boende under och efter attacken
  • Långsiktigt till återuppbyggandet av en stark demokratisk fackföreningsrörelse

– Solidaritetsfonden är öppen för alla som vill bidra. Med devisen ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite” hoppas vi på ett brett genomslag, säger Niklas Holmkvist ombudsman på Målarna.

Solidaritetsfondens insamlande medel används också för att långsiktigt bidra till återuppbyggandet av en stark demokratisk fackföreningsrörelse. Därför är insamlandet inte enbart en akut åtgärd här och nu utan insamlandet kommer att fortsätta.

Ständig kontakt

Fackföreningsrörelsen stödjer den ukrainska befolkningen. Insamlingar görs av flera fackförbund och dess medlemmar. Maria Nyberg som är generalsekreterare för Union to Union som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet skriver så här:

– Jag, och hela den svenska fackföreningsrörelsen, följer utvecklingen med oro. Vi står i ständig kontakt med våra fackliga vänner och kollegor i Ukraina. Den svenska fackliga rörelsen står enade i stödet för den ukrainska befolkningen. Vi ser till att delar av vårt stöd till dem kan ställas om till humanitärt stöd, och vi hjälper dem att sprida budskap och berättelser.

Målarnas solidaritetsfond:

Swish: 123 307 35 41