Jens Jakobsson är en av de åtta från region 3 som går utbildningen för 5-timmars. Regionen har samlat de förtroendevalda på Rönneberga i Stockholm, från norr blir logistiken enklast så.

Fia Edström håller i utbildningen tillsammans med Roger Westman. Samtidigt har region 1 och 2 samlat sina förtroendevalda för utbildning.

Jens Jakobsson arbetar på Larssons måleri i Umeå som har 17 anställda. Han har varit medbestämmandeombud i tio år och har nu också sällskap av två skyddsombud.

På ett ställe fanns det inget skyddsräcke. De andra skyddsombuden tyckte ’vi fixar det sen’. Jag gick inte därifrån innan det fanns ett skyddsräcke.

Jonas Sandin Westerlund, skyddsombud på Holmlunds måleri

– Varsel och löneförhandlingar tar vi själva på firman och i de frågorna som blir större tar vi hjälp av ombudsmännen, säger han.

Med hjälp av utbildningen blir han knuffad i rätt riktning och förhoppningen är att kunna hålla egna 5-timmars för sina kollegor.

– Man får en annan diskussion med arbetskamraterna när inte ombudsmännen är med.

Mäter nyproduktion – annars tidlön

Jag frågar vilket lönesystem de använder sig av och får veta att de mäter nyproduktion, kanske 10 procent – annars är det tidlön som gäller.

– När konkurrenten startade höjde han lönerna för att locka målare, då följde nästan alla firmor med. Sedan dess har tidlönen höjts enligt avtal och ligger nu på 210 kronor. Det gör att många inte mäter utan är nöjda med det, säger Jens Jakobsson.

Fia Edström i möteslokalen

Fia Edström höll i utbildningen för förtroendevalda i region 3. Några dagar för skolinformatörer och några dagar för ombud som ska hålla 5-timmars information på betald arbetstid.

Joakim Lundström och Jens Jakobsson i möteslokalen

Joakim Lundström och Jens Jakobsson är överens om att lön är något som engagerar och om anställda på olika företag snackade ihop sig så man vet vad andra tjänar kan det användas för att driva upp lönerna.

Joakim Lundström jobbar på PJ:s måleri som var det företaget som drev upp lönerna när det startades. Nu är cirka 60 anställda på firman. Han har varit skyddsombud tidigare och är sedan ett år MB-ombud.

– Jag har fått med mig en del idéer hur man ska göra 5-timmars intressant så man får med sig kollegorna, säger Joakim Lundström om utbildningen.

– Det är jättevärdefullt att träffa andra från andra företag och få ta del av kunskap från andra deltagare.

Joakim Lundström och Jens Jakobsson är överens om att lön är något som engagerar och om anställda på olika företag snackade ihop sig så man vet vad andra tjänar kan det användas för att driva upp lönerna.

Joakim Lundström i möteslokalen
– Vi ska ha 5-timmars information på företaget, vi får se hur många som dyker upp, säger Joakim Lundström.

Svårt med många små företag

Mia Edström är MB-ombud på Mästarna Öbacka AB och brinner för att hålla ihop gruppen och samarbeta. Hon har också varit med i Mira sedan det startade upp och jämställdhetsfrågor vill hon jobba vidare med.

– Jag har fått verktyg för att hålla i möten och få med sig gruppen genom att ställa frågor.

I Härnösand där Mia Edström jobbar försöker förbundet få fler ombud ute på arbetsplatserna men det svårt då där är många små företag.

Mia Edström bläddrar i papper i möteslokalen
Mia Edström är MB-ombud på Mästarna Öbacka AB och brinner för att hålla ihop gruppen och samarbeta. Hon har också varit med i Mira sedan det startade upp och jämställdhetsfrågor vill hon jobba vidare med.

Jonas Sandin Westerlund har varit skyddsombud i åtta år på Holmlunds måleri i Skellefteå. Han berättar att de har det bra på firman.

– De tänker till och om det är något så ringer de mig. Samarbetet med företaget funkar bra.

Däremot kan det vara problem på vissa byggen. Jonas Sandin Westerlund berättar om ett exempel när han gick skyddsrond med ytterligare sju personer från andra yrkesgrupper.

– På ett ställe fanns det inget skyddsräcke. De andra skyddsombuden tyckte ”vi fixar det sen”. Jag gick inte därifrån innan det fanns ett skyddsräcke. Sånt måste fixas på en gång.

Jonas Sandin Westerlund i möteslokalen
Jonas Sandin Westerlund har varit skyddsombud i åtta år på Holmlunds måleri i Skellefteå.

Får även hantera det psykosociala

Som skyddsombud får han också hantera en hel del som handlar om det psykosociala. När de känner varandra mer så är det fler som öppnar upp sig.

– Det gäller att lyssna och hänvisa vidare så människor får hjälp. Är det till exempel sömnproblem så kan de behöva en knuff för att kontakta vården och få hjälp.

Jonas Sandin Westerlund tycker att utbildningen varit en boost för motivationen och han har fått med sig kunskaper om hur människor fungerar, hur man som fackligt ombud ska och inte ska göra.

– Jag och två mb-ombud ska ha 5-timmars information på firman i januari.