Rapporten bygger på statistik från Arbetsmiljöundersökning 2019. De som inte orkar arbeta fram till pensionen har ökat med 4 procentenheter mellan 2011 och 2019.

En jämförelse mellan branschgrupper visar att andelen äldre som inte orkar arbeta fram till pension är störst inom utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet, 15 procent för respektive branschgrupp.

Arbetsgivaren kan göra mer

Arbetsgivaren kan göra mycket för att förlänga och förbättra sina anställdas arbetsliv skriver Arbetsmiljöverket i sitt pressmeddelande. Systematiskt arbetsmiljöarbete gynnar alla och det kan bidra till att alla bevarar sin arbetsförmåga och till att äldre vill och kan arbeta längre. Även företagshälsovård av god kvalitet spelar en viktig roll. Tekniska hjälpmedel och anpassning av arbetstakt och arbetsuppgifter är andra åtgärder som förbättrar arbetsmiljön för äldre.

Arbetsgivare behöver via ett gott arbetsmiljöarbete skapa förutsättningar för att personer ska orka och vilja arbeta längre.

Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör

Äldre diskrimineras

Samtidigt visar undersökningen att äldre i mindre utsträckning är yngre får betald utbildning på arbetstid. Åldersdiskriminering och negativ inställning till åldrar nära pensionsåldern från både arbetsgivare och medarbetare är några av förklaringarna.

– Det är viktigt att se varje individ och att ge dem möjlighet att lära sig nytt och utvecklas i arbetet. Äldre är ofta en outnyttjad resurs med stora kunskaper och erfarenheter. Arbetsgivare behöver via ett gott arbetsmiljöarbete skapa förutsättningar för att personer ska orka och vilja arbeta längre, säger Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.